SAMLINGENE

KODE forvalter vel 43.000 gjenstander fordelt på malerier, papirverk, skulptur, installasjoner, video, objekter, møbler, kunsthåndverk og design. Museet har blitt tilgodesett med betydelige samlinger fra starten i 1878. I våre dager ser vi at langtidsdeponier fra private og stiftelser er med på å gi publikum nye opplevelser på museet. Kunstverkene stilles ut i museets faste basisutstillinger eller blir hentet til en av museets temporære utstillinger. Museet låner også ut enkelte verk for å bidra til utstillinger ved andre museer både i inn- og utland.  Alle kunstverkene er ikke utstilt til enhver tid og blir da oppbevart i museets magasiner. De ulike samlingene har vært gitt til forløperen for KODE, de gamle institusjonene Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum og Bergen Kunstmuseum.

Samlingshistorie
KODEs samlingshistorie deles mellom de to gamle institusjonene Permanenten Vestlanske Kunstindustrimuseum og Bergen Kunstmuseum. Sistnevntes samlingshistorie går tilbake til 1825 da Bergens Museum ble etablert. Statsmannen W.F.K. Christie (1778–1849) og maleren J.C. Dahl (1788–1857) var pådrivere i utviklingen av en malerisamling i museet. Samlingen ble overført til Bergen Billedgalleri da dette ble etablert som en kommunal institusjon i 1878. To store donasjoner ga Bergen kommune ytterligere verdifulle kunstsamlinger å forvalte: Rasmus Meyers Samlinger etablert ved gavebrev i 1917 og Stenersens samling gitt til Bergen kommune i 1971. I 1999 ble den felles forvaltningen av Bergen kommunes kunstsamlinger synliggjort med etableringen av Bergen Kunstmuseum, og ved åpningen av Lysverkets omfattende basisutstilling i 2003 gikk man formelt bort fra betegnelsen Bergen Billedgalleri om den eldste delen av samlingen. Stenersen gikk samtidig fra å være fast utstillingssted for Stenersens samling og Bergen Billedgalleri til å bli visningssted for museets skiftende utstillinger. Bergen kommunes eierskap til museets kunstsamling er likevel uforandret.

Vestlandske Kunstindustrimuseum ble først etabert som en forening i 1887, og den hadde som hovedformål å arbeide for at Bergen skulle få et eget kunstindustrimuseum. Selv om det skulle ta 10 år før museumsbygget stod klart, strømmet det på med gaver til foreningen. Den første og avgjørende gaven kom fra den meget velstående forretningsmannen Christian Sundt, som ga nær 400 gjenstander av meget høy kvalitet allerede i 1889. Museet har blitt tilgodesett med svært mange gaver og donasjoner opp gjennom årene og sammen med innkjøp teller denne delen av museet 35.000 gjenstander. Noen av de store og betydningsfulle gavene og donasjonene er Kinasamlingen (1907-1935), Singersamlingen (1963) og Sølvskatten (2007).

Orrefors: Likørglass, 1930. Foto: Dag Fosse