Ole Jørgen Ness. Flat Acrylic

Fra 3. november til 22. februar kan du oppleve kunstneren Ole Jørgen Ness sitt stedsspesifikke verk på gulvet i Tårnsalen. Egen billett sikrer fri adgang til salen i hele perioden.

Ole Jørgen Ness (f. 1961) er en av Norges fremste kunstnere. Denne vinteren har han vært på KODE hvor han har malt et stedsspesifikt verk på gulvet i Tårnsalen. Publikum har kunnet følge prosessen fra begynnelse til slutt. 

– Invitasjonen fra KODE åpnet for uendelige muligheter, sier Ness. Fredag 22. februar kl. 20 inviterer vi publikum til finissage – en avslutning og ferdigstillingsfest for prosjektet hvor verket skal destrueres. 

Fra tilblivelse til tilintetgjørelse
Flat Acrylic er et stedsspesifikt verk hvor Ness er inspirert av kumulativ vekst. Former føres videre i nye, mer komplekse utgaver av seg selv. Nye former oppstår underveis gjennom improvisasjon. Ved periodens slutt vil verket destrueres. Det som står igjen er historien om det, slik det lever videre gjennom fotografier og i minnene til de som har sett det.

«Den vanligste motgift mot dødsangst er bevisthetsreduksjon, særlig gjennom selv-distraksjon i form av stress, mas, hedonistisk konsum og sosiale medier. Å hengi seg til irrasjonelle religiøse og politiske dogmer eller hormondrevet gruppe-agitasjon, er også populært. Slike aktiviteter holder oss konstant i arbeidsminnet. Informasjonslagringsevnen svekkes og med den langtidsminnet, noe som igjen medfører svekkelse i refleksjonsevnen.» skriver Ness om verket selv.

Flat Acrylic tilbyr noe annet enn dette: Ren opplevelse i den enkeltes bevissthet. 

Om kunstneren
Ole Jørgen Ness er født i Bergen i 1961 og oppvokst i Fredrikstad. Han er utdannet ved Statens kunstakademi, Oslo, og har vært presentert i en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Ness var Festspillkunstner i 2006 og representerte Norge under kunstbiennalen i Sao Paulo, Brasil i 2002.

Ness vakte oppsikt på 1990-tallet, da han begynte å operere med hele ni forskjellige kunstneridentiteter, med hver sine nasjonaliteter, livshistorier og ulike syn på bildekunsten. Gjennom karakterer som Urban Ghadtspa, Norvald Braaten og Ambrosia Uhrman, som hver dyrket sin egen sjanger– fra abstrakt maleri til skulptur eller minimalisme – utfordret han myten om at enhver kunstner skulle måtte finne sin egen stil og identitet.  

Senere oppsto Nesstudio som er en fusjon av de ulike posisjoner og identiteter Ness hadde inntatt gjennom tiåret før. De ulike kunstnerpersonlighetene ble ikke borte, men blandet seg i hverandre og frembrakte kunst på nye og uforutsigelige måter, som regel i form av komplekse og kaotiske installasjoner eller totalkunstverk.  

Egen billett
Ved kjøp av inngangsbillett ved første besøk, får du en Flat Acrylic-billett som gir fri inngang til Tårnsalen i hele perioden.

 

  • 3 nov 2018 til 22 feb 2019
  • Kode 4
  • 130,- / 60,- / 0,- *

* Vanlig inngangsbillett ved første besøk - deretter fri adgang til Tårnsalen for perioden verket vises.