Material Information

Norske kunsthåndverkeres Temautstilling 2012.

Kunsthåndverk og kunstindustrimuseer er to sider av samme sak, og oppsto rundt 1850 som en reaksjon mot det industrialismen førte med seg, som estetisk forfall og fremmedgjøring fra produksjonen – såkalt ”varefetisjisme”. Motpolen ble kunsthåndverkeren, som kontrollerte alt fra idé til ferdig produkt.

Hvorfor står kunsthåndverket fremdeles fast i en 1800-tallstenking, når dagens industriproduksjon er lagt helt om, spør kuratoren av utstillingen, Juan A. Gaitán. For den industriproduksjonen det europeiske kunsthåndverket definerer seg i forhold til er nesten borte i den vestlige verden i dag. Den er utflagget og fragmentert, som globale produkter uten kjent opphav eller avsender.

Material Information samler et knippe samtidskunstnere fra ulike deler av verden til en mangfoldig fordypning over nytt og gammelt i kunstindustrihistorien.

Utstillingen foregår på tre forskjellige visningssteder og ute i Bergen by. Hovedutstillingen blir i Kunstmuseene i Bergen, Permanenten, fra 28. september–27. januar. Det blir et filmprogram i Galleri Format fra 27. september–28. oktober, og et bestillingsverk av kunstneren Carolina Caycedo på Hordaland kunstsenter fra 16. november–16. desember.

Utstillingen er initiert av Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, produsert av Petra Rahm og mottar velvillig støtte fra: Norske kunsthåndverkere, Norsk kulturråd, Bergen kommune og OCA. Kurator er Juan A. Gaitán.

 

  • 28 sep 2012 til 27 jan 2013
  • Kode 1

* Adgang alle 4 Kode bygg i 2 dager. Voksne 100,- / Studenter 50,- / Barn under 16 0,-