Internasjonal Modernisme

Internasjonale høydepunkter fra museets samling av moderne kunst. Hvilke var de viktigste strømningene i europeisk modernisme? 

Kunst er det motsatte av natur.
Et kunstværk kommer blot fra menneskets indre.
Kunst er billedets form tilblevet gjennem menneskets nerver
– hjerte – hjerne – øie.

Edvard Munch, 1907–08

Edvard Munchs betraktninger omkring kunst, natur og kunstverkets tilblivelse gir et idémessig utgangspunkt for denne presentasjonen av museets samling av internasjonal moderne kunst. Utstillingen åpner med nettopp Munchs bilder – og avrundes med senmodernistisk optisk kunst – fra kunstnerens indre til betrakterens netthinne. Kunstnere som er presentert er blant annet Georges Braque, Diego Rivera, Paul Klee, Anna-Eva Bergman og Joan Miró. Utstillingen inkluderer flere verk av Picasso, blant annet portrettet Sylvette fra 1954.

Undersøkende bilder
Spørsmålet om hva kunstverket viser står sentralt i bildekunsten fra 1900-tallets første halvdel: Munch malte ikke det han så, men det han hadde sett. Paul Klee ville ikke gjengi det synlige, men gjøre synlig. Pablo Picasso gjengav objekter slik han tenkte dem, ikke slik han så dem. Det modernistiske bildet søker bort fra det overflødige, og mot det subjektive og det undersøkende.

Fra museets samlinger
Stenersens samling er grunnstammen i KODEs samling av moderne kunst. Da finansmannen og kunstsamleren Rolf Stenersen overdro store deler av sin samling til Bergen Kommune i 1971, fikk museet flere hovedverk av Munch, Picasso og Klee. Samlingen omfatter dessuten viktige verk av kunstnere i den dansk-kontinentale CoBrA-gruppen og Victor Vasarely. I denne utstillingen er verk fra Stenersens samling vist i sammenheng med museets øvrige samling av moderne kunst.

Utstillingen inkluderer også flere verk deponert i museet av Canica kunstsamling, som utfyller presentasjonen av kunst fra skandinavisk mellomkrigstid og CoBra-gruppen.

  • 19 Mai 2012 til 31 aug 2020
  • Kode 4
  • 160 / 110 / 0 *

* Ordinær kr. 160 / Student kr. 110 / Gratis for KODE medlem og barn u. 18 år. Billetten gjelder i 2 dager.