Helen Frankenthaler – Woodcuts

Helen Frankenthaler (1928–2011) har lenge hatt ry som en av 1900-tallets fremste amerikanske kunstnere. Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs er den første store presentasjonen av Frankenthalers kunstnerskap i Norden.

Frankenthaler var fremtredende i den andre generasjonen av amerikanske abstrakte malere og hadde en nøkkelrolle i overgangen fra abstrakt ekspresjonisme til såkalt color-field painting på 1950-tallet. Hun fortsatte å være nyskapende innenfor maleri, papirbasert kunst, grafikk og andre teknikker utover hele sin karriere, som spenner over seks tiår.

 På grafikkfeltet er Frankenthaler mest kjent for sine tresnitt– en teknikk hun begynte med i 1973 og fortsatte med resten av karrieren. Hun omfavnet teknikken og brukte den til dristige eksperimenter, noe som har fått æren for at tresnitt fikk en ny giv blant kunstnere på denne tiden.

Banebrytende tresnitt

Utstillingen Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs samler 23 av hennes nyskapende verk fra 1973 til 2009, samt 25 prøvetrykk og originalmalerier på treplater som hun brukte til å lage en rekke av motivene. Utstillingen viser noen av hennes mest kjente tresnitt, fra tidlige verk som East and Beyond (1973), Savage Breeze (1974) og Essence Mulberry (1977) via Cameo (1980), Cedar Hill (1983) og Radius (1993) til senere verk som Tales of Genji-serien (1998), Madame Butterfly (2000) og det aller siste tresnittet hennes, Weeping Crabapple (2009).

Verkene demonstrerer en særegen tilnærming til farge og form og en trang til å tøye grensene av hva som var mulig å gjøre i tresnittprosessen.

Innovative samarbeid

Ved å våge å feile og ikke bare følge tradisjonen, utvidet Frankenthaler mediets formale muligheter. Fortsatt regnes hun blant tresnittets mest nyskapende utøvere.

For å lage tresnittene samarbeidet hun med en rekke velrenommerte trykkere, som Tatyana Grosman (Universal Limited Art Editions, ULAE), Kenneth Tyler (Tyler Graphics), Garner Tullis, Kathan Brown (Crown Point Press) og forlaget Pace Editions, Inc.

Frankenthaler har omtalt praksisen sin slik: «Prosessen med å lage tresnitt – metodene og materialene – er helt forskjellig fra maleri eller litografi eller radering eller noe annet. Denne prosessen engasjerte meg. […] Jeg måtte lære av hva dette mediet tilbød, hva det motsatte seg og hva jeg kunne tilføre det [...] Mine første tresnitt ble laget ved hjelp av kontursager[ ...]Ingen andre på den tiden lagde tresnitt i et slikt format eller av en slik type. Alle synes disse tresnittene var vågale og spennende.»1

Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs er kommet i stand gjennom et samarbeid med Helen Frankenthaler Foundation i New York. Kurator for utstillingen er Dana Høegh.

[1] «A Conversation with Helen Frankenthaler», hentet fra pressemateriale til utstillingen Frankenthaler:The Woodcuts på Naples Museum of Art, Naples, USA, 1. november 2002–23. mars 2003 / Helen Frankenthaler Foundation Archives, New York.

Utstillingen vises i KODE 4.

  • 8 feb 2019 til 21 apr 2019
  • Kode 4
  • 130 / 60 / 0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 130,- / Studenter 60,- / Barn under 16 år 0,-