Edvard Munch. I oss er verdener

Denne høsten byr KODE på et sjeldent møte mellom fire av de største Munch-samlingene i verden. Denne høsten viser KODE to utstillinger med sentrale verk av Edvard Munch.  

Bergens natur er deilige kulisser for livets elendige drama, skal Edvard Munch ha uttalt da han besøkte byen i 1909. Denne høsten blir Bergen også verdens Munch-hovedstad. Fredag 6. september åpner KODE to utstillinger om Edvard Munch som til sammen gir en sjelden anledning til å oppleve bredden i Munchs kunstnerskap gjennom malerier, grafiske verker, fotografier og film.

Edvard Munch (1863-1944) er kunstneren bak noen av verdens mest kjente bilder. Han regnes som en av de første og største malerne innen ekspresjonismen, en retning som la vekt på å uttrykke menneskets indre følelsesliv.  

Livets syklus 

«Intet er litet intet er stort – I os er verdener. Det smaa deler sig i det store. Det store i det smaa – en bloddraape en verden med solcentrer og kloder. Havet en draape. En liden del av et legeme.»
Edvard Munch, udatert notat

Utstillingen «Edvard Munch. I oss er verdener» viser nær hundre malerier og grafiske verker, i nyrenoverte saler i Stenersenbygget, KODE 2. Utlån fra Munchmuseet, Nasjonalmuseet og Gundersen Collection supplerer verker fra KODEs egen samling. 

Gjennom hele kunstnerskapet utforsket Munch sammenhengene i livet og naturen – det store i det små, og det små i det store. Én hovedlinje i utstillingen følger det spenningsfylte forholdet mellom vår indre verden av følelser og mentale tilstander, og de rammer som den ytre verden setter. 

Munchs tematisering av stadier og sykluser danner en annen viktig hovedlinje. Munchs sitat over gir på poetisk vis uttrykk for en syklisk verdensanskuelse, hvor det evige kretsløpet gjør seg gjeldende i alle deler av universet. For Munch representerte også kunstverket noe uavsluttet, og han vendte tilbake til motivene sine i stadig nye gjentakelser og variasjoner.  

To utstillinger

Utstillingen har en åpen form. Den kan betraktes som en romlig fortolkning av vekselspillet i Munchs kunst, mellom innside og utside, nærhet og distanse, del og sammenheng. Uten en tydelig begynnelse og slutt kan utstillingsdesignet speile kunstnerens tanker om livets kretsløp og det uferdige kunstverket.  

«I oss er verdener» er kuratert av Frode Sandvik og Line Daatland. Utstillingsdesignet er utført av scenograf Bård Lie Thorbjørnsen. 

En parallell utstilling, «Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier», vil i samme periode vises i Rasmus Meyers samlinger i KODE 3. Denne utstillingen viser Munchs eksperimenterende utforskning av fotografi og film som kunstnerisk medium. Les mer om denne utstillingen her 

Kveldsåpent siste visningsuke

KODE 2, hovedutstilling:
Mandag: stengt
Tirsdag–søndag kl. 11–20

KODE 3, fotoutstilling
Mandag: stengt
Tirs, ons, fred: kl. 11–16
Torsdag: kl. 11–20
Lørdag og søndag: kl. 11–17

Utstillingen har siste dag åpent søndag 19. januar
 

 

  • 6 sep 2019 til 19 jan 2020
  • Kode 2
  • 130,- / 90,- / 0,- *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 130,- / Studenter 90,- / Barn under 16 år 0,- / KODE medlem 0,-