Døden & Kjærleiken

Sorg, sakn, frykt og håp vert synleggjort i denne lågmælte utstillinga om døden.

Død og kjærleik er grunnleggande størrelsar i menneskelivet. Kjærleiken knyter vi oftast til livet, men den kjem også tydeleg til uttrykk når livet sluttar og kjærleiken blir «heimlaus».

Sorg, sakn, frykt og håp vert synleggjort i måleri, skulptur og bruksgjenstandar. Denne lågmælte og fabulerande utstillinga undersøkjer korleis døden til ulike tider har blitt framstilt kunstnarisk i biletkunst og kunsthandverk.

Utstillinga viser verk frå eiga samling saman med innlånte verk av kunstnarar som Christian Boltanski, Zoe Leonard, Felix Gonzalez-Torres og Charlotte Thiis-Evensen.

Kuratorgruppe: Eli Okkenhaug, Anne Brit Ylvisåker, Line Daatland og Marie von Möller

  • 16 mar 2013 til 2 jun 2013
  • Kode 1
  • 100,- / 50,- / 0,- *

* Adgang alle 4 KODE bygg i 2 dager. Voksne 100,- / Studenter 50,- / Barn under 16 år 0,-