Bestillingsverk: Lawrence Weiner

KODE får en stedspesifikk skulptur av den anerkjente amerikanske kunstneren Lawrence Weiner i og på Lysverket-bygget, KODE 4. Første del kommer opp innendørs 9. september. 

Allerede på 1960-tallet var Lawrence Weiner (f. 1942) hyllet for sin banebrytende rolle i utviklingen av konseptkunsten, men han har fortsatt en sentral posisjon som en av de fremste amerikanske kunstnere i dag.

I løpet av 2019 og 2020 får KODE en stedspesifikk skulptur av Weiner utenpå og i Lysverket-bygget. Første del åpner i starten av september, verket Brought Down to Just Below. Del to av prosjektet åpner i løpet av 2020.  

Kunstneren kommer i den anledning til Bergen for en kunstnersamtale med Lotte Konow Lund på Fakultet for kunst, musikk og design, tirsdag 10. september kl. 13. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Les mer om samtalen her

Skriften på veggen 

Det offentlige rom har spilt viktig rolle gjennom Weiners karriere. Slagordene hans i skulpturform har blitt montert på fasadene til offentlige bygninger over hele verden, oversatt til utallige språk.

Selv om verkene hans eksisterer utelukkende som språk, og kan vises i alle slags former, er kunstneren dypt involvert i hvordan verket manifesterer seg. Tekst dukker opp på vegger og vinduer i det offentlige rom, i alt fra uttalte setninger i lydopptak og videform, til plakater, skulpturer og graffiti med mer.  

Weiners ønske om å plassere verkene ut i verden for at alle kan se og engasjere seg i dem, stammer fra de tidligste erfaringene hans med kunst som tekst, slagord og grafitti på veggene i bybildet under oppveksten i South Bronx, NY.

Hva definerer hva som er kunst? 

På insisterende vis trosser Weiner tradisjonelle oppfatninger om, og begrensninger av hva, som historisk har bestemt at noe er kunst.  

For Weiner kan språklige konstruksjoner fungere som skulpturer og han mener språket er tredimensjonalt. Han betegner seg selv som en skulptør heller enn konseptuell kunstner, og han definerer materialet sitt helt enkelt som «Language + material referred to».  

Det viktigste for et kunstverks eksistens, ifølge Weiner, er ikke den fysiske tilstedeværelsen men det at noen opplever det: betrakteren, mottakeren. Han mener det skal være helt fritt for hver enkelt betrakter, med hver sine personlige ønsker og behov, å tolke verket. Slik fremmer han en slags universell tilgjengelighet for kunst.

Weiner søker en radikal redefinisjon av forholdet mellom kunstner og betrakter, og samtidig en evig bevegelse i arbeidene sine. De blir aldri ferdigstilte, men redefineres igjen og igjen for hvert møte med en ny betrakter. 

  • 9 sep 2019 til 31 aug 2020
  • Kode 4
  • - *

* -