Bergen og verden. 1400-1900

Den eldste kunsten i KODEs samlinger forteller fascinerende historier om Europa og Norge.

Følg byens egen kunstsamling gjennom flere århundrer, fra de eldste maleriene i samlingen og frem til 1900-tallet. Opplev religiøse motiver, portrettkunst og yrende folkeliv i nederlandske sjangermalerier i den eldste delen av samlingen. Her er også storslåtte naturskildringer fra de norske fjell og fjorder i 1800-tallskunsten, som også kan by på stemningsfulle hverdagsskildringer. Norske «gullalder-kunstnere» som Christian Krohg, Harriet Backer og Frits Thaulow er representert med flere verk.

En egen avdeling er viet 1800-tallsmesteren J.C. Dahl og hans elever. Den utrolige historien om «kjuagutten» Dahl som ble maleriprofessor på kontinentet, er også fortellingen om hvordan norsk kunstliv ble etablert etter 1814. Flere av bildene i denne utstillingen er ikke bare malerier fra Dahls hånd, men også donert fra hans private kunstsamling. Dahl fungerte som rådgiver for flere av innkjøpene som ble gjort for å bygge samlingen, da særlig når det gjaldt kunst fra Europas store kulturnasjoner – Italia, Frankrike, Nederland, Spania, England og det tyske området.

Tanken bak deler av denne samlingen var å gi byens befolkning kulturell innsikt, og å vise forbilledlige eksempler til både kunstnere og håndverkere. Samlingen skulle fremme et europeisk smaksideal og være et instrument for både dannelse og utdannelse.

Formidling og utdannelse er grunnleggende oppgaver også for dagens museum. På den måten er arven etter disse første, norske institusjonsbyggerne fremdeles levende.

 

  • 1 jan 2010 til 31 aug 2020
  • Kode 4
  • 160,- / 110,- / 0,- *

* Ordinær kr. 160 / Student kr. 110 / Gratis for KODE medlem og barn u. 18 år. Billetten gjelder i 2 dager.