Bergen Assembly 2019

Bergen Assembly er et internasjonalt kunstarrangement som finner sted hvert tredje år i Bergen. Deler av årets hovedutstilling vises på KODE 1. 

Årets utgave, med tittelen Actually, the Dead Are Not Dead, er utviklet av en kjernegruppe på tolv kuratorer, kunstnere, teoretikere og aktivister.

Triennalen finner sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en fordypelse i «liv», med en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom for eksempel liv og død, natur og kultur, menneske og dyr, subjekt og objekt, frisk og syk, fortid og fremtid. Dette inkluderer verk fra omtrent 60 kunstnere og bidragsytere med bakgrunn fra andre felt.

Utstilling på KODE 1: 

Salong

Denne delen av utstillingen starter med oppløsningen av en av institusjonene som i størst grad kontrollerer og er hjemsøkt av fortiden: museet. Oppfinnelsen av det moderne museet på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet, sammen med kolonialismen som på den tiden var på høyden, var viktige brikker i prosessen med europeisk nasjonsbygging. Dette hadde stor betydning for konstruksjonen av nasjonale identiteter og skillet til «de andre». Denne tidens vitenskapelige diskurser om rase, genetisk renhet og overlegenhet, om hvilke liv som var verdt noe, og hvilke som ikke var det, er flettet sammen med museumsinstitusjonen. Disse diskursene står her i kontrast til skisser til liv som undergraver disse rasehygieniske formene for utvelging.

Aspekter ved omsorg og bevaring blir også behandlet på forskjellige måter i utstillingen: urfolks historiske og vedvarende kamp for å bevare sine økologiske, territorielle og økonomiske livsgrunnlag; alternative prosjekter for dyrking av korn; initiativer for å bekjempe dødelige arbeidsforhold; en feirende begravelse for et aktivistkollektiv; den uforståelige kjærligheten til et «monster»; en kritisk utspørring av kvinners emosjonelle arbeid i krisesituasjoner. Vi finner også Merkur, beskytteren av kjøpmenn og tyver, som vokter opprettholdelsen av et valutasystem som fortsatt er sammenvevet med kolonialismens historie. Den selektive distribusjonen og forståelsen av nyheter fra massemediene blir håndgripelig når vi ser på avisen som eksempel. Moratoriet som modell fremstår som et alternativ til hegemoniske modeller for politisk deltakelse.

Kunstnere: Lorenza Böttner, Simnikiwe Buhlungu / Malebona Maphutse (former Title In Transgression members) feat. the Community, Capital Drawing Group, Banu Cennetoğlu, Laressa Dickey / Magdalena Freudenschuss, Ines Doujak, Niklas Goldbach, Minna Henriksson, Niillas Holmberg / Jenni Laiti / Outi Pieski, Alexander Kluge, Darcy Lange / Maria Snijders, Åsa Sonjasdotter, Nina Støttrup Larsen, Emma Wolukau-Wanambwa and Workers’ Families Seeking Justice (WFSJ) and its Support Group.

political parties

– kuratorisk bidrag av María García og Pedro G. Romero

Da Bergen Assembly inviterte oss til å tenke nytt om hva et assembly (forsamling, montasje, sammenstilling) kan være, valgte vi, som en del av forarbeidene, å ta et dypdykk inn i teksten Asamblea general (generalforsamlingen). Denne ble skrevet av Serafín Estébanez Calderón tidlig på 1800-tallet, og inneholdt kimen til kulturgrunnlaget for den senere flamencokunstformen. Illustrasjonene er inspirert av Francisco de Goya. Teksten beskriver en fest, en festlig feiring av noe som egentlig var en kris: en rom-forsamling (assembly), et forum eller rådsting med andalusiske romfolk fra Cádiz, Málaga og Sevilla som samlet seg for å bli kjent, drøfte tvister, stake ut territorial råderett, etablere familiebånd og forsterke gruppens selvstyre.

Herfra la vi ut på en arkeologisk undersøkelse av denne forståelsen av et assembly som både en fest og en politisk forsamling. Vi undersøkte felt som bohemen, avantgarden og motkulturer helt opp til vår egen samtid. Vi må understreke at det ikke her er snakk om et dialektisk par, men snarere en manifestasjon av «den glade politikk», som i sin patos ikke skiller mellom politisk og festlig form. Som kunstneren Allan Sekula formulerte det i et utsagn med henblikk på Darcy Langes arbeid: «Det handlet ikke om en fest for å feire en politisk avgjørelse, men om at festen representerer dette fellesskapets eneste politiske rom, der de kan finne og anerkjenne hverandre».

Kunstnere: Gerd Arntz / August Sander / Franz Wilhelm Seiwert, Pepín Bello / Luis Buñuel / Salvador Dalí / Federico García Lorca, Serafín Estébanez Calderón / Francisco Lameyer, Toto Estirado / Gonzalo García-Pelayo, Flo6X8, Israel Galván, Tony Gatlif, Helios Gómez, Francisco de Goya, Julio Jara, Teresa Lanceta, Darcy Lange / Maria Snijders, Ocaña y sus muchachas flamencas, PEROU / Sébastien Thiéry, Carlos González Ragel (Rajel), Charles Roka / Situationist International / Raisa ‘Raya’ Bielenberg and Tore-Jarl Bielenberg / Gypsy Legacy, Pedro G. Romero, SEM/EN, Stalker/Osservatorio Nomade / Fabrizio Boni / Giorgio de Finis, Ceija Stojka, Pedro G. Romero, Teatro Gitano Andaluz de Mario Maya, Mónica Valenciano, Rosario Weiss

Bergen Assembly 2019 fortsetter på, continues at: Entrée, Hordaland kunstsenter, Bergen Kjøtt, Belgin, Bergen Kunsthall, Folk og Røvere.

 

  • 5 sep 2019 til 10 nov 2019
  • Kode 1
  • 0 *

* Gratis adgang på Bergen Assembly