Bård Breivik. History

Sommerens store utstilling i KODE

– Bård Breivik er en kunstner fra Bergen som har en betydelig posisjon i norsk kunst og som også har hatt gjennomslag internasjonalt. Derfor er det passende å gjøre en større markering av kunstnerskapet i KODE, sier direktør Karin Hindsbo. 
 
Utstillingen trekker opp de lange linjene i kunstnerskapet, i spennet mellom håndverk og teknologi, natur og sivilisasjon, arketyper og utopier. Breivik har selv omtalt sin kunst som kommentarer til historien på flere plan. Verkene forteller om hans reiser, erfaringer og om sin egen samtid. Men de kan også fremstå som museale arkiver, med et tidsperspektiv som strekker seg fra forhistorisk tid og inn i framtiden. 

18 meter opp i luften
Utstillingen viser også flere nyproduserte verk. Det aller nyeste og kanskje også den mest oppsiktsvekkende verket, befinner seg i KODE 1. Det er et bestillingsverk fra KODE.

– Når museet først skulle lage en utstilling som viser bredden i Breiviks kunstnerskap, forhørte vi oss også om det var muligheter for å få laget et stedsspesifikt verk til et av våre bygg, forteller Hindsbo.

Resultatet ble skulpturen Helix 18m, som strekker seg gjennom tre etasjer i trapperommet det gamle museumsbygget. Skulpturen er basert på en matematisk generert form, og kan ligne en muskel eller en plante. Den er utført i høypolert stål og vil reflektere sine omgivelser. Med sine "pulsslag" gjennom museet aktiverer skulpturen rommet og knytter symbolsk an til virksomheten i det tradisjonsrike kunstindustrimuseet.

– Permanenten (KODE 1) er et særlig bygg. Plasseringen av Helix 18m i det klassiske kunstindustrimuseet sier også noe om Breivik sin produksjon, som nettopp har forbindelser både til kunsthåndverk og kunstindustri, sier Hindsbo. Hun forteller at verket vil bli stående utover utstillingsperioden på ubestemt tid, men at det i utgangspunktet ikke er en permanent installasjon.

Museet tar i bruk i bruk hele tre av sine museumsbygninger samt byparken utenfor KODE 3. Hovedutstillingen vil være i KODE 2. I tårnsalen i KODE 4 vises et utvalg fra "Partitur for en lengre samtale" (1983 -) hvor 78 av Breiviks lett gjenkjennelige båtformer er montert. I tillegg til skulpturen i KODE 1 vil det også vises to nye skulpturer utenfor KODE 3. Kurator for utstillingen er Frode Sandvik.

KODE 1, 2, utenfor KODE 3 og i Tårnsalen i KODE 4.

  • 23 Mai 2014 til 21 sep 2014
  • 100,- / 50,- / 0,- *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 100,- / Studenter 50,- / Barn under 16 år 0,-