Samlingene må ryddes

KODEs direktør Karin Hindsbo har startet en diskusjon om museumssamlingenes fremtid finnes det verk i samlingene det ikke er verdt å gjemme på? Er det noe vi faktisk kan kvitte oss med?

Hindsbo mener dette er en diskusjon museumsarbeidere har utsatt i årevis, men som det nå er på høy tid å ta. Museumsmagasinene er fulle og flere museer har ikke plass til å sørge for tilvekst av nye gjenstander.

«Samtidig som vi skal ta vare på det viktige fra vår kulturarv, må vi også sikre oss at vi har plass til å ta inn nye og viktige historiske spor fra vår samtid. Det er tøffe, men viktige spørsmål jeg som museumsdirektør ikke umiddelbart har lyst til å svare på. Likevel bør jeg det. Problemstillingene penser oss nemlig inn på store tema som økonomi, miljø, tilgjengelighet, kvalitet og ressurser» skriver blant annet Hindsbo.

«Hva skal vi skrote? Jeg føler meg i alle fall todelt. På den ene siden mener jeg helt klart at vi må redusere samlingene våre. Magasinene rundt omkring er stappfulle, og vi har ikke nok ressurser til å ivareta alle gjenstandene. Jeg vet det finnes verk i museumssamlinger som ingen fagfolk bryr seg om, og som heller aldri vises til publikum. Fulle magasiner hindrer dessuten tilførsel av nye, vesentlige verk. Det er et spørsmål om rett bruk av ressurser», mener Hindsbo.

Les Hindsbos kronikk på NRK Ytring her

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener her at Hindsbo reiser en viktig debatt og «vil gjerne være med på å samle miljøet til diskusjoner om hvordan vi best forvalter kunstarven».

Les kulturministerens svar på NRK Ytring