Aamot på 1-2-3

Bli bedre kjent med Rolf Aamot før fredagens utstillingsåpning.

Les mer om utstillingen her

Hvem er han?

Rolf Aamot er en elektronisk kunstner, født i Bergen i 1934.

Aamot er kanskje ukjent for mange, men er en pioner innen norsk elektronisk kunst. Helt siden debututstillingen sin på 60-tallet har han vært en foregangsfigur, og han har hele veien tatt i bruk ny teknologi i kunsten sin.

Aamots hovedprosjekt var ønsket om å skape en ny kunstart, nemlig «billedmusikken». Billedmusikken ble fremført gjennom lys og bilder, og videreutviklet gjennom store deler av kunstnerskapet.

Aamot var opptatt hvordan farger og lys påvirker hjernen, som for eksempel «LSD-tripper» uten rus skapt ved hjelp av farge- og lysopplevelser.

Aamot var den første kunstneren i Norge som brukte fjernsynet til å nå ut til publikum, og laget flere TV-verk for NRK sammen med komponister som Arne Nordheim og Olav Anton Thommessen på 60-, 70- og 80-tallet.

Aamot var også en engasjert kunstskribent og svært aktiv i debatten rundt den nye mediehverdagen og kunstens samfunnsrolle i fra 60-årene av.

Hvorfor er denne utstillingen aktuell i dag?

«Jeg er overbevist om at vi går inn i en tid hvor bildet kommer til å spille en rolle i vårt liv hver time på dagen» – mye av det Aamot skrev om fremtidens digitale hverdag og massemedienes plass i samfunnet er slående treffsikkert, som dette sitatet fra 1969.

Utstillingen berører aktuelle tema som kunstens politiske potensial og forståelsen av kunst som forskning. Aamot har de siste årene vært svært opptatt av klimautfordringen og planetens sårbarhet.

Hva får jeg se i utstillingen?

Her får du se et bredt utvalg av Aamots verker, fra hans abstrakte malerier fra debututstillingen i 1964 til hans TV-kunst fra 80-tallet. Her vises skissebøker og veggmalerier, samt eksempler på hans billedmusikk.

Utstillingen presenterer også The Brain and the Climate is our Vulnerability, Aamots helt nye serie digitale fotomalerier fra 2014/16.

Utstillingen har også involvert de bergensbaserte elektroniske kunstnerne Anne Marthe Dyvi og Gisle Frøysland. De viser to nye verk som kommenterer Aamots idealer og visjoner fra hvert sitt ståsted.

Les mer om utstillingen her