Munch drar til London!

Hvorfor er det flere tomme vegger i Munch-utstillingen i KODE 3 akkurat nå? 

Edvard Munchs malerier skal til konservering, på utlån og reise internasjonalt – les om de spennende planene her.

KODE har verdens tredje største samling av Edvard Munch. I 2022 gjennomføres det konservering av alle 42 malerier av Munch i samlingen, i samarbeid med MUNCHs konserveringsavdeling.

Det har aldri før vært gjennomført en så omfattende teknisk gjennomgang av hele denne verksgruppen på en gang. Det vil fremdeles være hovedverk av Munch på utstilling, men utvalget vil variere og rullere gjennom året.

Hvorfor gjør vi dette?

Arbeidet har som formål å gjøre alle maleriene i så god stand som mulig for utstilling i Bergen og for utlån til andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Arbeidet vil bestå av strukturell behandling, stabilisering og estetisk behandling, samt innglassing og forbedret innramming. 

Prosjektet er et samarbeid med MUNCH, som har de fremste ekspertene i verden på konservering av Munch-verk.

Resultatene av arbeidet vil ikke bare være at vi sikrer våre mest verdifulle verk for fremtiden, men også ny teknisk innsikt i verkene som grunnlag for forskning på Munchs kunstneriske praksis.  

Hva skjer så med Munch etter konserveringen?

Da skal mange av hovedverkene våre på utlån til to viktige samarbeidspartnere: 18 verk til The Courtauld Gallery, som vi lånte verk av Paul Cézanne av i 2021, samt åtte verk til Musée d´Orsay i Paris.

The Courtauld åpner sin utstilling Edvard Munch. Masterpieces from Bergen 27. mai, mens Musée d´Orsay åpner 18. september 2022.

Vi gleder oss over å kunne vise den fantastiske samlingen vår til publikum på to av verdens viktigste kunstmuseer!

Hva blir igjen av Munch på KODE i 2022 og når er samlingen tilbake i Bergen?

Det vil fremdeles være hovedverk av Munch på utstilling her på KODE.

Maleriene «Sjalusi og» «Kvinnene på broen» skal blant annet vises i et eget rom sammen med en rekke andre verk av Munch. 

Opplev Munch i Rasmus Meyers samlinger / Edvard Munch in Rasmus Meyer Collection