J.C. Dahl – Naturens kraft

J.C. Dahl var landets første kunstmaler av internasjonal betydning. Utstillingen er den største presentasjonen av Dahl på over 30 år og favner 200 utvalgte mesterverk.

Johan Christian Clausen Dahl (1788–1857) er en av de viktigste malerne i norsk kunsthistorie, og regnes som en av Europas mest betydelige romantiske malere. Han var håndverksmaleren som kom fra enkle kår i Bergen, ble akademiprofessor i Dresden og senere hedret som den norske malerkunstens far.

Utstillingen «J.C. Dahl – Naturens kraft» viser Dahls utvikling som landskapsmaler gjennom et stort utvalg av malerier og tegninger. Utstillingen favner 200 utvalgte mesterverk, betydelige innlån og en stor publikasjon.

Definerte bildet av Norge
Dahls kunstneriske karriere er fortellingen om hvordan vill norsk natur fant sitt språk i kunsten. Motivene hans gjorde både nordmenn og utlendinger kjent med et landskap som var ukjent for dem. Nå kunne man beundre naturen – ikke frykte den. 

Med sin romantiske tilnærming og sterke nasjonalfølelse skapte Dahl en helt ny forståelse for det egenartede, vakre og kraftfulle i den ville, norske naturen. Dahl definerte slik selve bildet av Norge. 

Fra romantikk til alvor
Foruten å bidra til etableringen av en nasjonal identitet, ble Dahls bilder i ettertid viktig for fremveksten av en reiselivsnæring som i høy grad støtter seg på et romantisk bilde av norsk natur. Dahls bilder åpner for refleksjon om vårt forhold til naturen, om de verdier den representerer, og om dens skjønnhet og sårbarhet. Han skildret naturens kraft – både slik den utfolder seg og slik den beveger oss.

Utstillingen vil bygges opp rundt forskjellige tema, som knyttes til hele hans karriere. Reisen hans til Italia og Norgesreisene hans, blant annet til Telemark, Hardangervidda, Voss og Sogn, blir viktige referanser i skildringer av naturfenomener og storslåtte utsikter. Fosser og isbreer, vulkanutbrudd og skipsforlis, måneskinnsmotiver, trange fjorder og ville fjellvidder, er alle motiver som finnes i Dahls bilder.

Betydelige innlån
KODE eier den største samlingen av Dahls malerier, tegninger og skissemateriale, gitt som gave fra kunstneren selv og fra sønnen Siegwald. Fra samlingen vil du møte blant annet kjente bilder som Bjerk i Storm og Bergens Våg. Utstillingen kompletteres av flere innlån, som maleriet kronprins Oscar fikk som gave av Dahl i 1834 av Bergens våg, i dag i samlingen til Hans Majestet Kongen av Sverige.

Andre utlånere er Nasjonalmuseet, Statens Museum for Kunst i København, Thorvaldsens Museum, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster/ Akademiraadet, Kunsthaus Zürich, Lillehammer kunstmuseum, Norsk Hydros Kunstsamling, Griegsamlingen i Bergen, samt private samlinger.

Omfattende publikasjon
Med utstillingen følger en større publikasjon. Katalogen «J.C. Dahl – Naturens kraft» gir et nytt blikk på Dahls kunst. Dette er den første store publikasjonen om kunstneren på lang tid.

Omvisninger og arrangementer

Vi har daglige sommeromvisninger i utstillingen på engelsk fra 1. juni–31. august. Les mer her

Utstillingen følges av et arrangementsprogram som berører temaer knyttet til forholdet vårt til naturen i dag, annonseres utover våren.

  • 4 Mai 2018 til 7 okt 2018
  • Kode 2
  • 120,- / 60,- / 0,- *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 120,- / Studenter 60,- / Barn under 16 gratis