Info om asbestfunn

Orientering fra KODE og Bergen kommune mandag 26. august kl. 12.25: KODEs administrasjonslokaler i fjerde etasje i KODE 4 stenges etter asbestfunn. Oppdatert 28.08.19: Resultat av prøvene som ble tatt mandag viser at det ikke er påvist asbest i utstillingsarealene i 1. til 3. etasje. Prøvene påviste asbest i tekniske rom i 4. etasje. 42 prøver er tatt av utstillingslokalene.

Museet i KODE 4 holder åpent som vanlig kl. 11-17.

Kontorlokalene til Kode i 4. etasje i Lysverkbygget blir stengt på grunn av funn av asbest i forbindelse med pågående byggearbeider. Det er ikke funnet asbest i andre deler av bygget.

Bergen kommune holder for tiden på med vedlikeholdsarbeid på Lysverkbygget som huser Kode. I forbindelse med miljøkartlegging før byggearbeidene ble det gjort funn av asbestholdige veggplater i kontorlokalene til Kode 4. etasje. Under prøvetakingen ble også en asbestholdig plate skadet på et kontor. Dette kontoret ble straks avstengt.

Støvprøver

Funnet ble gjort onsdag ettermiddag og byggearbeidene ble stanset. Torsdag ble det tatt støvprøver i fjerde etasje og i restauranten i første etasje.

Søndag kveld forelå prøveresultatene. Prøvene tatt i restauranten i første etasje viser ikke funn av asbest. Prøvene fra kontoretasjene viste funn i fire av de i alt 13 støvprøvene som ble tatt. De positive prøvene var på tre ulike rom og over i himlingen et rom. Du kan se testresultatene på Bergen kommunes nettsider her

Midlertidige kontorlokaler

Bergen kommune er huseier for Lysverkbygget og byggherre for de planlagte arbeidene som skal gjøres med å bytte ut tak og vinduer på bygningen.

- Når vi vet at bygningsarbeidere eller ansatte kan bli utsatt for asbest, må vi handle etter føre var-prinsippet. Derfor ble byggearbeidene stanset. De ansatte i administrasjonen til Kode må flytte ut av kontorene sine til asbesten er fjernet. Bergen kommune bistår Kode med å flytte inn i midlertidige kontorlokaler, sier direktør Willy-André Gjesdal i Etat for utbygging.

Kontorlokalene til Kode er i et tilbygg fra 1971. Resten av Lysverkbygget er reist i 1938. Det gjelder lokalene hvor Kode 4 har sine utstillinger og restauranten Lysverket holder til. Foreløpig er det bare funnet asbest i tilbygget fra 1971.

Ikke asbestfunn i utstillingslokalene

- For å være på den sikre siden kommer vi i dag til å ta prøver også i utstillingslokalene. Prøvene som ble tatt i restauranten påviste ikke forekomst av asbeststøv, sier Willy-André Gjesdal.

Prøveresultatene fra utstillingslokalene forelå onsdag 28. august. Det ble ikke påvist asbest i noen av de 42 prøvene som ble tatt i 1. til 3. etasje av Lysverkbygningen.

Administrasjonen til Kode må belage seg på å være fraflyttet lokalene i Lysverkbygget i minst seks måneder. Det avhenger av hvilket arbeid som må gjøres for å sikre at lokalene er asbestfrie.

Kartlegger hele bygget

Bergen kommune kommer til å gjennomføre en kartlegging av hele Lysverkbygget, inkludert den delen hvor Bergen kulturskole holder til, for å få oppdatert kunnskap om forekomsten av asbestholdig materiale i bygningsmassen.

Kontaktperson for KODE: 

Kommunikasjonsdirektør ved KODE kunstmuseer og komponisthjem: Haakon Thuestad, telefon 93008259