Astrup på turné

I 2016 skal Nikolai Astrup feires med en stor internasjonal markering og utstillingsturné til blant annet England og Tyskland. Søndag 29. november er derfor siste mulighet til å se KODEs nåværende Nikolai Astrup-utstilling på over et år.

Utstillingen «Painting Norway. Nikolai Astrup (1880-1928) åpner på Dulwich Picture Gallery i London 4. februar 2016 og lanserer Astrup internasjonalt. Utstillingen skal siden videre til Kunsthalle Emden i Tyskland og Henie Onstad Kunsenter i Oslo, før den returnerer til Bergen i 2017.

Prosjektet vil bidra til å skrive Astrup inn i den internasjonale kunsthistorien. Han er høyaktuell og har en sentral plass der, sier KODEs direktør Karin Hindsbo, som ser frem til internasjonal lansering.

Store deler av Astrup-samlingen som forvaltes av KODE vil delta i turneen og søndag 29. november 2015 er derfor siste mulighet til å se KODEs faste Astrup-utstilling på over et år. Som en del av turneen åpnes derimot en helt ny utstilling på KODE fredag 22. januar 2016. Her vil blant annet Astrups tidlige verk tematiseres på en ny måte, hvorav flere verk ikke tidligere er vist for publikum.

Sparebankstiftelsen DNB eier store deler av Astrup-samlingen og er initiativtaker til Painting Norway. Nikolai Astrup (1880-1928), som kurateres av de britiske kunsthistorikerne Frances Carey, Ian A.C. Dejardain og MaryAnne Stevens. De anerkjente kuratorene ser Nikolai Astrup som en del av den europeiske og internasjonale kunstscenen, og åpner for en større forståelse av kunstnerskapet.

 

 

Nikolai Astrup: Fugl på sten, 1913