Harriet Backer: Uvdal stavkirke (1909). Foto: Dag Fosse / KODE

Galleri Besøk Rasmus Meyers samlinger