Ungdomsskole

Et besøk på museet knytter opplevelse og læring sammen. Vi ønsker at elevene som kommer til oss skal få se noe nytt og samtidig erfare at det de kan fra før er verdifulle verktøy i prosessen. Skoleomvisningene våre vektlegger den dialogbaserte utforskningen og mange av tilbudene har i tillegg gruppearbeid eller verksted.

Viktig informasjon: Vi har et eget og nytt bookingsystem, der du kan legge inn din bestilling direkte. Vi ønsker din tilbakemelding om det er noe som er uklart eller fremstår som lite brukervennlig – send til formidling@kodebergen.no.

Følg denne linken for å bestille omvisning og se tilbud 

Kunst er en unik måte å uttrykke tanker og ideer på, og opplevelse av kunst er viktig i seg selv, men det kan også brukes direkte i undervisningen i skolen i flere fagområder. I tillegg til kunst og håndverk knytter vi ofte våre tilbud til fagområdene norsk, samfunnsfag, naturfag, RLE og matematikk. Forsking på effekten av kunst og kultur i skolen viser også at de som satser på estetiske fag generelt skårer bedre i alle fag.

Dersom dere ikke skulle finne et passende opplegg blant våre tilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi til å besøke museet på egenhånd.

For eksempel kan landskapsmalerier brukes til dialog om natur og klimaendringer mens portretter og sjangermaleri kan hjelpe oss til å forstå mer om identitet, utvikling og familieforhold. Man kan også ta for seg matematiske former og prinsipper ved å se på ulike komposisjonsmåter i kunstverkene.

 

 

 

 

 

Foto: Dag Fosse