Største Dahl-utstilling på 30 år

Fredag 4. mai åpner KODEs omfattende utstilling av J.C. Dahl – Norges første kunstmaler av internasjonal betydning.

Utstillingen favner 200 utvalgte mesterverk, betydelige innlån og en stor publikasjon.

Johan Christian Clausen Dahl (1788–1857) var håndverksmaleren som kom fra enkle kår i Bergen, ble akademiprofessor i Dresden og senere hedret som den norske malerkunstens far.

Utstillingen «J.C. Dahl – Naturens kraft» på KODE vil vise Dahls utvikling som kunstner gjennom 200 utvalgte malerier, studier og tegninger.

Definerte bildet av Norge
Dahls kunstneriske karriere er fortellingen om hvordan vill norsk natur fant sitt språk i kunsten. Med sine nøyaktige og stemningsfulle naturskildringer etablerte han en ny forståelse for det egenartede, vakre og kraftfulle i landskapet. Dahl definerte slik selve bildet av Norge.

I dag kan Dahls bilder åpne for viktige refleksjoner om våre egne møter med naturen. Om verdiene den symboliserer og representerer, og om dens skjønnhet, sårbarhet og foranderlighet.

Utstillingen følges av et arrangementsprogram som berører temaer knyttet til forholdet vårt til naturen i dag. Program annonseres utover våren.

Innlån fra det svenske slott
KODE eier den største samlingen av Dahls malerier, tegninger og skissemateriale, gitt som gave fra kunstneren selv og fra sønnen Siegwald. Utstillingen kompletteres av flere innlån, som maleriet kronprins Oscar fikk som gave av Dahl i 1834 av Bergens våg, i dag i samlingen til Hans Majestet Kongen av Sverige.

Andre utlånere er Nasjonalmuseet, Statens Museum for Kunst i København, Thorvaldsens Museum, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster/ Akademiraadet, Kunsthaus Zürich, Lillehammer kunstmuseum, Norsk Hydros Kunstsamling, Griegsamlingen i Bergen, samt private samlinger.

Omfattende publikasjon
Med utstillingen følger en større publikasjon. Katalogen «J.C. Dahl – Naturens kraft» gir et nytt blikk på Dahls kunst. Dette er den første store publikasjonen om kunstneren på lang tid.

Pressevisning for utstillingen blir torsdag 3. mai.

Les mer om utstillingen her.

Pressebilder som vedlegg under:

J.C. Dahl: Nærøydalen (1836)