PM: Storstilt Munch-satsning på KODE

Til høsten åpner KODE to store utstillinger med sentrale verk av Edvard Munch. 
– Denne høsten blir Bergen verdens Munch-hovedstad, og vi kan presentere to store utstillinger med mange av Munchs hovedverk. Det blir en fantastisk høst for alle kunstinteresserte i Bergen, sier direktør Petter Snare.  

Munchmuseet, Nasjonalmuseet og KODE besitter de tre største Munchsamlingene i verden. Og mens de to museene i Oslo er på flyttefot, har KODE fått låne flere sentrale verk av de to museene, sammen med innlån fra private samlinger, til utstillingene som åpner 6. september. 

– Disse utstillingene vil vise bredden i kunstnerskapet til Munch - fra maleri og grafikk til fotografi. Vi ser frem til å vise våre egne fantastiske Munch-verk i en større kontekst, sier Snare. 

Åpner i nyrenovert bygg 
«Edvard Munch. I oss er verdener vises» i nyrenoverte saler i KODE 2, Stenersenbygget og omfatter i hovedsak maleri og grafikk. En hovedlinje i utstillingen følger det spenningsfylte forholdet mellom vår indre verden av følelser og mentale tilstander, og omverdenen av natur, kulturelle betingelser og sosiale relasjoner. Gjennomgående er også utforskningen av stadier og sykluser, fra Livsfrise-bildenes utviklingsløp gjennom kjærlighet, angst og død, til landskapenes veksling mellom årstider, sollys og måneskinn. Og bilder som tematiserer livsaldre og selvportretter fra ulike perioder i kunstnerskapet. 

Konservator Frode Sandvik er kurator for utstillingen, sammen med direktør for samling og utstillinger Line Daatland. Tittelen er hentet fra en av Munchs egne tekster, som gir poetisk uttrykk for kunstnerens sykliske livsanskuelse: 

«Intet er litet intet er stort – I os er verdener. Det smaa deler sig i det store. Det store i det smaa – en bloddraape en verden med solcentrer og kloder. Havet en draape. En liden del av et legeme.» 

– Vektleggingen av sammenhenger, og det inkluderende ordvalget «oss», skiller seg fra inntrykket av isolasjon, fremmedgjøring og angsten for massen som gjerne er forbundet med Munchs mest kjente motiver. På lignende vis er det enkelte verket tett forbundet med den øvrige produksjonen. Bildene kjedes sammen gjennom gjentakelser og variasjoner, og en stadig utprøving av de kunstneriske virkemidlene, sier Sandvik. 

Munch-selfies  
En parallell utstilling, «Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier», vil i samme periode vises i Rasmus Meyers samlinger i KODE 3. Denne utstillingen viser Munchs eksperimenterende utforskning av fotografi og film som kunstnerisk medium.  

Ved utprøvinger kunne Munch utnytte effekter av «feil» kamerabruk, slik som forvrenging, utviskete bevegelser og uvanlige kameravinkler. Resultatet er poetiske gjengivelser av Munch og de umiddelbare omgivelsene hans.  

Utstillingen med Munchs fotografier er en utvidelse av en utstilling som ble vist i Scandinavian House i New York i 2017/2018 og er realisert i et samarbeid mellom KODE, Munchmuseet og The American-Scandinavian Foundation. Den er kuratert av Munch-spesialist Patricia G. Berman. 

Utstillingstitler- og periode:  

EDVARD MUNCH. I OSS ER VERDENER 
DET EKSPERIMENTELLE SELVET. EDVARD MUNCHS FOTOGRAFIER  

6. september 2019 – 19. januar 2020  

For intervjuer og forespørsler, ta kontakt med: 

Anette Basso, Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 41400946 / e-post: anette.basso@kodebergen.no