PM: Pressevisning av utstillingen Fra Munch til Slettemark, torsdag 19. september kl. 10 i KODE 2, Rasmus Meyers allé 3

Edvard Munchs virkning på norsk og internasjonal kunst er tema i utstillingen Fra Munch til Slettemark.

Med utgangspunkt i Edvard Munchs kunst legger utstillingen vekt på de ekspressive, eksperimentelle og surrealistiske tendensene Munch var inspirasjonskilde til. Dette gjelder ikke minst de tyske ekspresjonistene, som Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff og Emil Nolde, samt den dansk-kontinentale CoBrA-gruppen med Asger Jorn i spissen. Kunstnere fra 1960-tallet, med blant andre Per Kirkeby og Kjartan Slettemark, avslutter denne presentasjonen av nærmere 200 verk.

Alle verkene som vises i utstillingen er hentet fra Canica Kunstsamling, som er forretningsmannen Stein Erik Hagens private samling. Canica Kunstsamling er en ambisiøs privatsamling bygget gjennom et grundig kunsthistorisk arbeid. Mens andre betydningsfulle privatsamlere først og fremst konsentrerer seg om samtidskunsten, går Canica Kunstsamling bakover i tid og konsentrerer seg om nordisk og nord-europeisk maleri fra begynnelsen av forrige århundre og frem til sekstiårene. 

Utstillingen er produsert av Munch-museet i samarbeid med Canica Kunstsamling, og ble vist ved Munch-museet våren 2013.

Ordfører i Bergen, Trude Drevland, står for den offisielle åpningen av utstillingen fredag 20. september kl. 19.

Kontaktperson
Henrik A. Berg, tel 932 83 111