PM: Kodes siste store utstilling i år er viet broderi

Trodde du broderi kun var oldemors kjøkkenduk? Årets siste store utstilling på KODE viser broderi i samtidskunsten. Denne tradisjonsrike teknikken har fått ny aktualitet de siste årene. Nålens øye. Samtidsbroderi ser nærmere på dette fenomenet og byr på kunstverk som er langt unna det du vanligvis ville finne i et brodert hjem.

En ny interesse for materialbasert kunst og håndverksteknikker har gjort seg gjeldende i deler av samtidskunsten. Den broderte samtidskunsten forholder seg både til broderiets historie og til dets særegne egenskaper som handling og prosess.
Hva betyr det å brodere i dag - og hva forteller den nye interessen for broderi om vår samtid?

Utstillingen ”Nålens øye. Samtidsbroderi” ser nærmere på broderi i samtidskunst gjennom et stort og variert utvalg verk av norske og internasjonale kunstnere. Utstillingen tar opp tema som materialitet, tradisjon, fortelling, kjønn, makt og status, tid og minne. Tilnærmingen til broderi kan være både materialorientert og konseptuelt, og krysse grensene mellom billedkunst og kunsthåndverk.

Blant de representerte kunstnerne er Regien Cox, Gunvor Nervold Antonsen, Ghada Amer og Reza Farkhondeh, Hans Hamid Rasmussen, Flore Gardner, Lars Sture, Erik Hellsten, Kimsooja, Orly Cogan, Siri Ensrud, Kristine Fornes, Maurizio Anzeri, Susan Collis, Jochen Flinzer, Elana Herzog, Anna von Mertens, Nava Lubelski m.fl. 

Utstillingen er en samproduksjon mellom KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Kurator i Bergen er Frode Sandvik og Anne Britt Ylvisåker. Utstillingen åpner fredag 10. oktober kl. 19.

Pressevisning torsdag 9. oktober kl. 10.

Kontaktperson
Maria E. Tripodianos, informasjonskonsulent ved KODE, tel: 414 59 187

Håndsøm får ny betydning denne høsten. I KODEs store broderiutstilling kan du blant annet se dette verket av Orly Cogan.