PM: KODEs nye tilbud

KODE ønsker å gi et tettere møte med kunsten og byr på en rekke nye tilbud som kveldsåpent, kuratormøter og ukentlige familieverksteder denne høsten.  

Det blir familieverksteder hver helg på KODE i høst. Da er en av formidlere klare til å ta med familiene inn i KunstLab mellom 12-16 til omvisning og verksted i barnas eget kunstmuseum.

Et annet tilbud er Kuratormøter hvor man gjennom korte introduksjoner (på 15-20 minutter) får et eksklusivt innblikk i museet og kunsten formidlet av de ansatte ved museets kunstgruppe. 
– Vi har mange dyktige formidlere, men det å tilrettelegge for publikum slik at de også kan møte våre konservatorer er viktig. Da kan de få direkte tilgang til tankene bak en utstilling eller et tema de har spesiell kompetanse på og det er alltid spennende, sier direktør Erlend G. Høyersten.
Kuratormøtene arrangeres kl 13 på utvalgte torsdager og i helgene. Førstkommende torsdag 26. september er kurator Frode Sandvik på plass i utstillingen Fra Munch til Slettemark.

Kveldsåpent museum
Kvelds på KODE er en annen nyhet i høst. En torsdag i måneden åpner et av de fire museumsbyggene på kveldstid og publikum blir invitert til  kunstopplevelser ispedd musikk, forfriskninger og aktiviteter. Publikum oppfordres også til å kle seg etter temaet for kvelden, og det skulle ikke være så vanskelig når det er snakk om tema som Halloween, Kristianiabohemen eller Munchs  fødselsdag. Høstens første Kvelds på KODE arrangeres allerede torsdag 26. september kl. 17-21 og denne gangen blir det portrettverksted, omvisning og musikk knyttet opp mot den nye utstillingen Fra Munch til Slettemark.