PM: KODE stenger alle museer og permitterer 38 ansatte

KODE kunstmuseer og komponisthjem stengte alle museer før helgen og har i dag vært nødt til å sende permitteringsvarsel til 38 medarbeidere på grunn av de store konsekvensene koronaviruset medfører.

– Det er med tungt hjerte overfor våre ansatte vi gjør dette. Selv om KODE er det største museet utenfor Oslo, så er økonomien vår som kjent svært skjør og utsiktene til en langvarig krisesituasjon med stengte bygg rammer oss hardt, sier direktør Petter Snare.

Torsdag stengte museet alle bygg for å begrense risiko for spredning av koronaviruset. KODE er finansiert av en stor andel egne salgs- og billettinntekter, og med stengte museer og avlyste arrangementer fremover vil det økonomiske tapet kunne bli stort.

Hittil er inntektstapet beregnet til 17 millioner kroner, noe som vil medføre at museet ikke kan overholde sine forpliktelser dersom det ikke tas betydelige grep.

– På grunn av stengingen av museet og utsikter til at hele det viktige turistmarkedet vil være nærmest utradert i år ser vi dessverre ingen annen utvei. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men for å sikre fortsatt drift av museet er dessverre permitteringer helt nødvendig i den krisesituasjonen vi er i. Alle avdelinger vil bli berørt av de midlertidige permitteringene. Kun de som må ivareta kritiske oppgaver, nært forestående prosjekter og grunnleggende administrasjon er igjen, sier Petter Snare.

– KODE har gått med underskudd i mange år som en konsekvens av en enorm underfinansiering og vi har budsjettert stramt i år for å klare å komme i balanse. 

Når da over 17 millioner av inntektene våre nærmest forsvinner over natten og alle museene er stengt får dette selvsagt store konsekvenser. Vi håper dette blir kortvarig, men må også forberede oss på at denne krisen kan vare en stund, sier Snare. 

KODE presiserer i dette tilfellet at alle spørsmål i saken rettes til strategi- og kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad, telefon 930 08 259.

KODE 2