PM: Kode samtid - Jeg!

Hvordan formes vi som individer? Hvordan forholder vi oss til andre og hvordan vil vi
fremstå? Utstillingen KODE samtid - Jeg! viser hvordan samtidskunsten tar opp temaet
identitet med verk hentet fra KODEs samling.


Karina Nøkleby Presttun har valgt en kjent mann i kulturlivet som modell i sitt verk. Forfatteren Tomas
Espedal ser unektelig ut som seg selv i ansiktet, men der stopper også alt vi forbinder med forfatteren.
Kunstneren har i denne serien fått menn til å stille opp i kjoler og for Espedals del ble det en spesialsydd
brudekjole. Han poserer utenfor sitt tidligere hus på Ask og ga tydelig beskjed under fotograferingen at
han løp inn hvis det kom noen naboer. Vi kan ane Tomas Espedals identitets konflikt noe som gjerne
også kommer til syne i Presttuns tekstilcollage av det opprinnelige fotografiet.

Per Inge Bjørlo sitt verk Håpet (Vona) var sist utstilt på KODE i den store retrospektive utstillingen Bjørlo
hadde i 2012. Som i så mange av hans ekspressive verk inviterer kunstneren på en forbløffende måte
betrakteren inn i våre indre mentale rom. Her møter vi gjerne oss selv med våre egne erfaringer, men vi
kan like gjerne bli gjort oppmerksomme på problemstillinger som knyttes til de allmenne erfaringene
omkring det å være et menneske.

Knut Åsdams videoverk Oblique blir nå vist for første gang på KODE. Kunstneren er opptatt av det urbane
og hvordan det påvirker både de ulike byrommene og den menneskelige samhandlingen. I Oblique er
scenene hentet fra en togreise i Europa hvor vi ser byer og forsteder suse forbi. Den menneskelige
interaksjonen i videoen virker konstruert og situasjonene som oppstår illustrerer hvordan ord og handling
ikke nødvendigvis henger sammen. Hvor mener kunstneren at det moderne mennesket er på vei i sin
identitetsbygging og samhandling? Verket ble første gang vist på samtidskunstbiennalen Manifesta i 2008.

Øvrige kunstnere i utstillingen er:
Michael Elmgreen & Ingar Dragset
Marit Følstad
Esko Männikkö
John Kåre Raustein
Mari Røysamb
Fiona Tan
Mette Tronvoll

Kurator for utstillingen er sjefkonservator Eli Okkenhaug. Hun tar pressen med i utstillingen sammen
med museets nye direktør Karin Hindsbo torsdag 6. februar kl. 10.00.


Kontaktpersoner:
Informasjonssjef Henrik Berg - 932 83 111
Seniorrådgiver info Hilde Mæland – 456 00 710
Sjefkonservator Eli Okkenhaug – 456 01 855

04.02.14.