PM: DE SYV UTVALGTE

De syv søyler som skal tilbakeføres fra KODE i Bergen til Kina er nå valgt ut.

Red.anm: Denne artikkelen ble publisert 3. mars 2014.

Det har vært fantastisk å se alle våre søyler samlet og få vurdert dem individuelt. Vi er alle fornøyde med utvalget som nå er gjort, sier direktør for KODE, Karin Hindsbo.

I desember 2013 ble en tredelt avtale mellom KODE, Zhongkun Investment Group og Peking University inngått. Avtalens hovedformål er å styrke kompetansen på KODEs samling av kinesisk kunst. En samling som i dag består av mer enn 4000 gjenstander. I avtalen inngår det planer om et langsiktig samarbeid mellom Peking University og KODE, som innebærer at syv av 20 halvsøyler KODE forvalter fra det ødelagte keiserlige sommerpalasset Yuan Ming Yuan, langtidsdeponeres til Peking University. Samtidig etableres det et akademisk og kulturelt samarbeid som skal fremme kunnskapen og formidlingen av KODEs samling.

Utvelgelsen av søylene er basert på en grundig analyse av KODEs 20 søyler. Både museets egne konservatorer og eksperter fra London og Hongkong har vurdert dem ut fra blant annet utskjæringer, tilstand og farge. I tillegg har søylene blitt vurdert av en geolog og blitt rengjort.
– Utvelgelsesprosessen har bidratt til at KODE nå har fått enda bedre kunnskap om disse søylene og det blir spennende å lære mer om både søylene og de øvrige gjenstandene i samlingen, sier Karin Hindsbo.

De 20 søylene kom opprinnelig til Bergen gjennom den bergensfødte generalen og kunstsamleren Johann Wilhelm Munthe. Den kinesiske samlingen i KODE er i stor grad bygget opp av Munthes donasjon på 2500 gjenstander. Opprinnelig var planen at søylene skulle sendes ut i løpet av september 2014, men Hindsbo og samarbeidspartnerne i Beijing har i fellesskap blitt enige om å vente med utsendelsen.

– Jeg synes det er veldig positivt vi venter litt med den videre prosessen, sier Hindsbo. Hun påpeker at dette på mange måter er et pioner-prosjekt.
– Vi ønsker derfor å være ekstra omhyggelig og sikre oss at alt papirarbeid er ferdigbehandlet og fasilitetene i Kina er klare til å motta søylene, før vi setter av en dato, sier Hindsbo.

Det er altså enda uvisst hva dato for utsendelsen blir, men syv søyler står nå klare for avreise.


Kontaktperson
Direktør Karin Hindsbo, KODE, tel: 990 79 177

Syv søyler er valgt ut til å sendes til Kina (foto: Dag Fosse).