Kunst i kamp

Flere av verdens fremste forskere på hvordan kunst har blitt brukt i politisk strid, kommer til Bergen og KODE for å delta på konferansen «Art in Battle».

I tre dager fra og med torsdag 14. august skal det foreleses og diskuteres med utgangspunkt i Nazi-Tysklands forhold til kunst og hvordan kunst ble brukt som propaganda under den tyske okkupasjonen av Norge.

– Det er fremdeles ukjent for mange at nazistene brukte kunst som en del av propagandaapparatet og at det også skjedde i Norge. Konferansen vil sette fokus både på selve hendelsene og på ideene som lå til grunn for dem, sier konservator ved KODE, Line Daatland, som organiserer konferansen i samarbeid med forskningsprosjektet «Modernism and Christianity» ved Universitet i Bergen. Hun mener det er museets oppgave å ta fram historien. Også de delene av historien som kan være ubehagelig.

Under andre verdenskrig ble utstillingen «Kunst og ukunst» vist i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Forbildet til denne utstillingen var flere offisielle kunstmønstringer som for eksempel «Enartete Kunst» som ble holdt i Nazi-Tyskland
på 30-tallet. Dette var utstillingsvinduer for den offisielle ideologien under Hitler og uttrykk for en effektiv kunst- og propagandaorganisasjon som strakte seg fra sentrum i riket til periferiene.

Kunst og ukunst i KODE
– Konferansen tar utgangspunkt i disse kunstmønstringene og skal sette de ulike manifestasjoner av nazismens kunst- og kunstpolitikk i en sammenheng for å undersøke hvilke vilkår kunsten og kunstinstitusjonen har når de brukes i strid, sier Daatland. Hun forteller at forskningen som legges fram på konferansen skal danne grunnlaget for en utstilling om nettopp temaet «kunst og ukunst» som skal vises i KODE til neste år.

– Utfordringen til museet blir å behandle dette vanskelige materialet så riktig som mulig, understreker Daatland, som også skal være hovedkurator for neste års utstilling. Gjennom et lånesamarbeid med Deutsches Historisches Museum i Berlin, får publikum blant annet se verk som ikke har vært utstilt siden andre verdenskrig.

Foredragsholderne på konferansen er Gregory Maertz (USA), Erik Tonning (NORGE), Matthew Feldman (USA), James van Dyke (USA), Christian Fuhrmeister (TYSKLAND), Terje Emberland (NORGE), Peter Chametzky (USA), Anita Kongssund (NORGE), Despina Stratigakos (USA), Dag Solhjell (NORGE), Eirik Vassenden (NORGE) og Line Daatland som vil holde innledningsforedraget.

Ta kontakt hvis det er ønskelig med mer informasjon om hvert enkelt foredrag.

 

Albert Janesch: Wassersport, 1936. Tempera on canvas, 153 x 208 cm. Copyright: Deutsches Historisches Museum, Berlin