Gamle mestere i KODE

KODE inviterer til pressevisning i utstillingen Den Klassiske Reisen, torsdag 19. juni kl. 10 i KODE 1.


Jacques-Antoine Vallin: Jaktgudinnen Diana, ca. 1800

Utstillingen presenterer malerier som sjelden er å se i Bergen 
og som man vanligvis må til utlandet for å oppleve. Den klassiske 
reisen består av 23 kunstverk fra samlingen til kunstmuseet i 
Caen i Normandie. Verkene er laget av mestere fra Italia, 
Frankrike og Nederland i tidsrommet 1500-1800. Noen av disse 
vil være kjente for et større publikum, som Tintoretto, Tiepolo 
og Ruisdael, mens andre vil være nye bekjentskaper.

I denne perioden etableres et akademisk smaksideal som fikk 
betydning for hva som skulle bli betraktet som høyverdig 
billedkunst. De religiøse og ideale motiver som reflekterte 
kirkens og makthavernes samfunnsledende rolle ble høyest 
verdsatt. Dette kommer sterkt frem i det utvalg som er gjort 
for denne utstillingen. Dette er bilder som skulle bekrefte både 
en samfunnsstruktur og være et estetisk forbilde.   
 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de to kunstmuseene som 
er initiert av det samarbeid som allerede er etablert mellom 
vennskapsregionene Basse Normandie og Hordaland fylke. Konkret 
har dette resultert i at Caen-museet i 2012 presenterte en større 
Munch-utstilling fra KODE. Utstillingen ble en udiskutabel 
publikumssuksess og resulterte i en fastere faglig tilknytning de to 
museene imellom. Det har likeledes vært en tilknytning som har 
vært applaudert både på politisk og administrativt hold i begge 
regioner. Dette samarbeidet videreutvikles nå med utstillingen 
Den Klassiske Reisen.
 
Kontaktperson
Informasjonssjef Henrik Berg, tel 932 83 111