BERGEN ÅPNER SITT EGET «MUNCH-MUSEUM» I NYOPPUSSEDE RASMUS MEYERS SAMLINGER

Når Bergen ved KODE gjenåpner Rasmus Meyers Samlinger blir det blant annet med en egen stor Munch-avdeling som blant annet skal vise en helt unik versjon av Edvard Munchs «Skrik».

«I sommer må De reise via Oslo til Bergen. Det er den vakreste byen i Norge. Salen hvor mine bilder henger, i Rasmus Meyers Samlinger, er egentlig bedre enn salen i museet i Oslo.»
Utdrag fra brevutkast skrevet av Edvard Munch til Gustav Schiefler.
Datert 1925–1926. MM N 2461, Munch-museet.


Åpning lørdag 4. mai kl. 14.00

KODE får en enestående fast presentasjon av museets unike Edvard Munch-samling, når Rasmus Meyers Samlinger gjenåpner i nyoppusset stand 4. mai kl. 14.00.
 
Ved KODE (tidligere Kunstmuseene i Bergen), finnes verdens nest største Munch-samling utenfor Oslo. Samlingen er unik i kunsthistorisk sammenheng, da den gir et særdeles godt innblikk i hele Edvard Munchs karriere. Ved å presentere verk, som opprinnelig tilhørte Stensersens Samling sammen med Munch-verkene fra Rasmus Meyer Samlinger, ønsker museet å gi publikum en ny og enestående opplevelse av Munch kunstnerskap hvor hovedverk fra alle hans viktige perioder er representert.

– Vi har mange svært kjente verk. Blant annet mange av de sentrale verkene fra «Livsfrisen» – en serie med bilder hvor Munch skildrer det moderne sjelelivet. Munch betegnet selve «Livsfrisen» som sitt hovedverk. Sjalusi, Melankoli, Kvinnen i tre stadier, Aftens på Karl Johan og Ved dødssengen er alle fra «Livsfrisen», og henger samlet i Rasmus Meyers Samlinger, sier KODEs direktør, Erlend G. Høyersten.
 
Nyoppusset bygning
Rasmus Meyers Samlinger har siden bygget ble stengt i september 2012 både gjennomgått et betydelig skritt i moderne retning med forbedret ventilasjon, belysning og publikumsarealer, men også en tilbakeføring. Bygget midt i alléen ble da det var nytt i 1934 gjerne omtalt som et lite palé og ved rehabiliteringen har mange av salene blitt malt i de originale fargene og gulv har blitt lagt, i samme tresort som de opprinnelige. Publikum kommer nok også til å sette pris på ny resepsjon med butikk, samt moderne formidlingsarealer og en egen App knyttet til samlingen. Kunstskattene fra norsk gullalder representert ved blant andre Tidemand og Gude, J. C. Dahl og Harriet Backer, samt historiske interiører er snart på plass igjen i en tettere montering enn tidligere, slik at vi kan vise enda mer av Rasmus Meyers solide samling. 

Skriket fra Bergen
KODEs samling av Munch-verk består av over 100 papirarbeid og 50 malerier. De aller fleste tilhører samlingen til Rasmus Meyer, som kjøpte en rekke hovedverk av norske kunstnere på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Mange av papirverkene har ikke vært tilgjengelig for publikum på over 20 år grunnet ugunstige klima og lysforhold, disse er nå oppgradert og LED lamper er montert. Et av verkene er en helt unik versjon av Skrik som Munch tegnet med tusj. Denne miniutgaven av Skrik blir den lille juvelen i det nye Munch-museet som åpner dørene for publikum 4. mai i år.

Les mer om Rasmus Meyers Samlinger på museets nettside: www.kodebergen.no