Forskning og utvikling

KODEs vitenskapelige personale er tilknyttet flere internasjonale og nasjonale forskernettverk. 

Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap (opprettet 2016) er KODEs spydspiss for forskning. En kjerneoppgave ved Astrupsenteret er utarbeidelsen av en nettbasert resonnerende katalog over Astrups kunst. Arbeidet innebærer bred kartlegging og registrering av kunstverk, arkivmateriale, utstillingshistorikk, litteratur og historiske fotografi. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det innstilt til en PhD-stilling med kuratorpraksis etter internasjonal utlysning (startet 2018). 

Senter for Griegforskning(SGF) er KODEs organ for forskning på musikkfeltet, og er et samarbeid mellom KODE, UiB og Bergen off. Bibliotek, der Griegsamlingen er lokalisert. KODE var i 2017 vertskap for en internasjonal Grieg-konferanse med ca. 30 forskere og utøvere i samarbeid med SGF og The International Grieg Society. 

I august 2014 arrangerte KODE en tverrfaglig internasjonal forskningskonferanse om kunst og nazisme, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Konferansen «Kunst i kamp» tok utgangspunkt utstillingen Kunst og ukunst som ble vist i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen i 1942–43. Utstillingen var inspirert av flere offisielle kunstmønstringer i det nazistiske Tyskland – utstillingsvinduer for den offisielle ideologien under Hitler og uttrykk for en effektiv kunst- og propagandaorganisasjon. «Kunst i kamp» samlet en rekke internasjonale forskere som sammen undersøkte hvilke vilkår kunsten og kunstinstitusjonene har når de brukes i strid.