Stenersens samling

Det største tilskuddet til museet på mange år kom fra den store donasjonen fra finansmannen og kunstsamleren Rolf Stenersen. Han overdro sin kunstsamling til Bergen by i 1971 for en tiendedel av verdien. Blant høydepunktene i Stenersens samling finner vi viktige verk av Pablo Picasso, Paul Klee, CoBrA-kunstnere som Asger Jorn og Pierre Alechinsky, Corneille og Egill Jacobsen, samt representanter fra etterkrigstidens ulike kunstretninger deriblant Victor Vasarely, Nicolas de Staël, Karl Dahmen og Rufino Tamayo. Med slike verk bidro Stenersens samling til å gi museet en markant referanseramme innen den internasjonale modernismen.

En av forutsetningene for donasjonen fra Rolf Stenersen var at byen måtte sørge for en bygning til samlingene. Dette klarte man å få realisert ved å reise et nybygg vegg i vegg med Bergens Kunstforening, tegnet av arkitekt Sverre Lied. Bergen kommune stilte tomten gratis til disposisjon, mens kjøpet av samlingen og finansieringen av selve bygget kom i stand ved innsats fra enkeltpersoner, Norsk Kulturråd og gaver fra det private næringsliv i Bergen. Kunstsamlingen ble etablert som en egen stiftelse og den eier både kunsten og bygningen.

Pablo Picasso: Død hane og krukke, 1953