KODE stenger alle museer til 6. desember

KODE kunstmuseer og komponisthjem stenger til og med 6. desember, i henhold til nye forskrifter fra Bergen kommune. 

Fra lørdag 7. november stenger KODE kunstmuseene samt komponisthjemmet Edvard Grieg Museum Troldhaugen for besøkende, som et tiltak for å begrense risiko for spredning av koronaviruset.

– Vi følger lokale påbud om å hindre smittespredning og for å verne om liv og helse i byen vår. Nå stenger vi museene i en periode og vi følger påbudet om hjemmekontor. Vi beklager ulempen det medfører og takker for forståelsen fra publikum, ansatte og samarbeidspartnere, sier direktør Petter Snare.

Se Bergen kommunes nettsider for oppdaterte tiltak 

Foto av KODE 2. Foto: Dag Fosse / KODE.