Kunstøyeblikket: Nina Malterud

Kunstøyeblikket på KODE: Kunstomvisninger tilrettelagt for personer med demens som bor hjemme. NB! Krever påmelding i forkant.

Denne mandagen besøker vi utstillingen Nina Malterud: Materielle påstander, oppmøte KODE 2, Stenersen, Rasmus Meyers allé 3.

Start: kl. 11.15
Slutt: ca. kl. 13.00

Kunstøyeblikket: Sammen om det

KODE ønsker å bety noe for enkeltmennesker i alle livets faser. Med Kunstøyeblikket, tilrettelagte omvisninger for personer med demens, vil vi bidra til meningsfulle opplevelser for mennesker i en sårbar livsfase.

Gjennom kulturprosjektet Sammen om det, samarbeider KODE med Bergen sanitetsforening om å utvikle kunsttilbud til personer med demens på museet, se programmet for våren her

På omvisningene vil to erfarne kunstformidlere sørge for en åpen og inkluderende samtale der alle kan bidra med tanker og assosiasjoner om kunstverkene. Besøket avsluttes med en hyggelig prat og en kopp kaffe/te. Man trenger ikke kunne noe om kunst på forhånd eller ha erfaring med å gå på kunstmuseum. Vi tenker og tolker i fellesskap. På omvisningene finnes ingen fasitsvar.  

Tilbudet er gratis, men påmelding kreves. 

Meld deg på her

Maks antall deltakere: 12 personer inkludert ledsagere.