Familieomvisning: NABO

Bli med på familieomvisning i utstillingen NABO: hvordan kan vi bo sammen?. Her viser vi modeller og installasjoner som tar for seg hvordan vi kan bo bedre sammen i fremtiden. 

Utstillingen NABO: hvordan kan vi bo sammen? utforsker visjoner for fremtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger. Her kan publikum blant annet tre inn i en omfattende boliginstallasjon, som ble vist på den nordiske paviljongen under Arkitekturbiennalen i Venezia 2021.

Denne lørdagen inviterer vi barnefamilier til en dialogbasert omvisning om delingsarkitektur. Vi vil bevege oss rundt i installasjonen og sammen reflektere rundt hvordan det kan være å bo i et bofellesskap og dele på arealer. Er dette noe barna kunne tenke seg i fremtiden? 

Underveis i omvisningen blir det ulike oppgaver for barna.

Tid: Lørdag 21 mai kl. 12
Sted: Stenersen, KODE 2
Billetter: Gratis for barn med betalende voksne
Passer for barn fra 6-12 år
 

Foto fra utstillingen «Det vi deler. En modell for bofellesskap» på Venezia-biennalen. foto: Chiara Masiero Sgrinzatto og Luca Nicolò Vasco/Nasjonalmuseet