Vått, vilt og vakkert

Utstillingen «Vått, vilt og vakkert» viser keramikk og maleri fra museets samlinger i svært uvante sammenhenger.

Utstillingen tvinner sammen to hovedområder i KODEs samlinger, som nettopp er maleri og keramikk. De to teknikkene representerer også to ulike museumstyper, nemlig kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

– Maleri og keramikk har egentlig mye til felles. Vi ønsket å teste de to samlingene mot hverandre med utgangspunkt i materialbruk og uttrykk, sier konservator Frode Sandvik, som er kurator for utstillingen sammen med førstekonservator Trond Indahl.

Kuratorene fant raskt ut at det var viktig å få til en presentasjonsmåte som brøt med de etablerte tradisjonene med sokkel og vegg. Derfor har de hyret inn den bergensbaserte designerduoen Morten & Jonas (Morten Skjærpe Knarrum og Jonas Nordheim) til å lage utstillingsdesign. Resultatet er en sammenhengende installasjon der verkene bukter seg omkring i salene.

Utvalget av verk dekker flere århundrer og flere kontinenter, men er ikke organisert etter periode eller geografi. Verkene knyttes sammen gjennom uttrykk som ligner hverandre - i overflater, i ekspressive uttrykk og i rå materialer. Kall det gjerne vått, vilt og vakkert!

Hva kan et maleri av romantikeren Peder Balke fortelle om 1000 år gammelt kinesisk porselen? Hva er villest av et Herrebøe-fat fra 1700-tallet og en tysk 1980-talls ekspresjonist? Hva er ”malerisk” og hva er ”keramisk”? Kom og se selv!

 

  • 21 jun 2013 til 11 aug 2013
  • Kode 1
  • 100,- / 50,- / 0,- *

* Adgang alle 4 KODE bygg i 2 dager. Voksne 100,- / Studenter 50,- / Barn under 16 år 0,-