Ole Jørgen Ness. Flat Acrylic

Følg kunstneren Ole Jørgen Ness i arbeidet med et stedsspesifikt verk i Tårnsalen. Prosessen varer i fire måneder. 

«Den vanligste motgift mot dødsangst er bevisthetsreduksjon, særlig gjennom selv-distraksjon i form av stress, mas, hedonistisk konsum og sosiale medier. Å hengi seg til irrasjonelle religiøse og politiske dogmer eller hormondrevet gruppe-agitasjon, er også populært.  

Slike aktiviteter holder oss konstant i arbeidsminnet. Informasjonslagringsevnen svekkes og med den langtidsminnet, noe som igjen medfører svekkelse i refleksjonsevnen.» 

Flat Acrylic tilbyr noe annet enn dette: Ren opplevelse i den enkeltes bevissthet. 

Ole Jørgen Ness (f. 1961) er en av Norges fremste kunstnere. Denne vinteren kommer han til KODE hvor han skal gjøre et stedsspesifikt verk på gulvet i Tårnsalen. Publikum har anledning til å følge prosessen helt fra begynnelse til slutt.  

– Invitasjonen fra KODE åpner for uendelige muligheter, sier kunstneren selv, som har gjort lignende prosjekter tidligere. Blant annet på gulvet i biblioteket ved Queens College i Melbourne, Australia i 2001. Verket var den gang tilgjengelig for publikum i tre dager før det ble malt over. 

Utfordret samtidens kunstnermyte  
Ole Jørgen Ness vakte oppsikt på slutten av 1980-tallet, da han begynte å operere med hele ni forskjellige kunstneridentiteter, med hver sine nasjonaliteter, livshistorier og ulike syn på bildekunsten. Gjennom karakterer som Urban Ghadtspa, Norvald Braaten og Ambrosia Uhrman, som hver dyrket sin egen sjanger– fra abstrakt maleri til skulptur eller minimalisme – utfordret han myten om at enhver kunstner skulle måtte finne sin egen stil og identitet.  

I siste halvdel av 1990-tallet oppsto Nesstudio som er en fusjon av de ulike posisjoner og identiteter Ness hadde inntatt gjennom tiåret før. De ulike kunstnerpersonlighetene ble ikke borte, men blandet seg i hverandre og frembrakte kunst på nye og uforutsigelige måter, som regel i form av komplekse og kaotiske installasjoner eller totalkunstverk.  

Om verket 
Fremdriften i arbeidet med verket i Tårnsalen vil følge en enkel algoritme basert på organisk vekst – den såkalt gnomiske vekstformen som styrer utviklingen av tenner og beinstruktur. Maling påføres improvisatorisk i felt over gulvflaten. Former oppstår underveis og utvikler seg. Når tidsforløpet i Tårnsalen er over den 24. februar 2019, går verket i dvale og materialene resirkuleres. Det som blir igjen er historien om det, dokumentert og oppbevart i museets arkiver.  

Om kunstneren  
Ole Jørgen Ness er født i Bergen og oppvokst i Fredrikstad. Han er utdannet ved Statens kunstakademi, Oslo, og har vært presentert i separatutstillinger på Stenersenmuseet, Sørlandets kunstmuseum og Nasjonalmuseet, for å nevne noen. Ness har stilt ut en rekke steder internasjonalt, blant annet i USA, Tyskland og Tsjekkia. Han var Festspillkunstner i 2006 og representert Norge på kunstbiennalen i Sao Paulo, Brasil, i 2002.  

 

  • 3 nov 2018 til 24 feb 2019
  • Kode 4
  • 120,- / 60,- / 0,- *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 120,- / Studenter 60,- / Barn under 16 år 0,-

Denne vinteren kan du følge kunstneren Ole Jørgen Ness i arbeidet med et stedsspesifikt verk i Tårnsalen. (bildet er hentet fra et tidligere arbeid)