NÅLENS ØYE. SAMTIDSBRODERI

Årets siste store utstilling på KODE er viet til broderi i samtidskunst. Denne tradisjonsrike teknikken har fått en ny aktualitet de siste årene.

De siste årene har en ny interesse for materialbasert kunst og håndverksteknikker gjort seg gjeldende i samtidskunsten. Som følge av denne vendingen har det å brodere fått ny aktualitet. Den broderte samtidskunsten forholder seg både til broderiets sosiale historie og til dets særegne egenskaper som handling og prosess. Hva betyr det å brodere i dag – og hva forteller den nye interessen for broderi om vår samtid? Gjennom et stort utvalg verk av norske og internasjonale samtidskunstnere, og innslag av eldre verk fra samlingene, ser utstillingen ”Nålens øye. Samtidsbroderi” nærmere på denne tendensen. Utstillingen tar opp tema som materialitet, tradisjon, fortelling, kjønn, makt og status, tid og minne.

Deltagende kunstnere:

Sidsel Palmstrøm, Anna Österberg, John Kåre Raustein, Erlend Helling-Larsen, Kristine Fornes, Synnøve Øyen, Maria Ryan Sondresen, Hans Hamid Rasmussen, Anne Biringvad, Siri Ensrud , Eli Nordbø, Åse Ljones, Lars Sture, Málfridur Adalsteinsdottir, Erik Hellsten, Regien Cox, Jochen Flinzer, Marion Strunk, Maurizio Anzeri, Flore Gardner, Patrick Ian Hartley, Susie Vickery, Eliza Bennett, Susan Collis, Ghada Ahmer, Reza Farkhondeh, Nava Lubelski, Orly Cogan, Kent Henricksen, Sonya Clark, Lou Cabeen, Tucker Schwarz, Linda Behar, Elana Herzog, Anna von Mertens, Bren Ahearn og Kimsooja.

Utstillingen er en samproduksjon mellom KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Kurator i Bergen: Frode Sandvik og Anne Britt Ylvisåker.

 

 

  • 10 okt 2014 til 4 jan 2015
  • Kode 2
  • 100,- / 50,- / 0,- *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 100,- / Studenter 50,- / Barn under 16 år 0,-