Kunst i Kamp

Kunst i kamp tar for seg et mørkt kapittel i norsk og europeisk kunsthistorie.

Kunst i kamp viser hvordan kunst og kunstinstitusjoner ble satt i spill av nazistene og gjort til en del av deres omfattende propagandaapparat, også i Norge. Nazistenes ekstreme aksjoner for å «rense» samfunnet for uønskede elementer har satt dype spor i vestlig kultur. Kunsten fungerte i denne sammenhengen som arena for en ideologisk kamp.

I det okkuperte Norge fikk dette sitt tydeligste uttrykk i utstillingen Kunst og ukunst, som ble vist ved utvalgte kunstinstitusjoner i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen i årene 1942–43. I Bergen inkluderte utstillingen verk fra Bergen Billedgalleri (nå KODE). Kunst og ukunst var inspirert av offisielle kunstmønstringer i Nazi-Tyskland, og hadde som mål å vise publikum hva som, ifølge nazistene, var «forbilledlig» kunst og hva som var såkalt «degenerert» kunst. Moderne kunst fra tidlig 1900-tall var ifølge nazistene degenerert og måtte derfor fjernes fra museumssamlingene.

Kunst i kamp vil delvis rekonstruere utstillinger arrangert av det nazistiske styret i Tyskland og Norge, og viser også bilder malt av tyske soldatkunstnere som var stasjonert i Norge. Ved å ta tak i en mørk og mindre kjent del av vår krigshistorie, reiser Kunst i kamp tidløse spørsmål om kunst, politikk og ideologi. Hvilke vilkår har kunsten når den brukes i strid? Når blir kunst farlig? Hvilken rolle spilte nazistene i det norske kunstlivet under 2. verdenskrig?

Kan møtet med verkene og deres historiske omstendigheter få oss til å reflektere over vårt syn på kunst, makt og ytringsfrihet i dag?


KRITIKERNE MENER:
«Kunst i kamp minner oss om at kunstens feilgrep gjemmer på verdier som kan leses på nytt – med utbytte»
skriver kunstkritker Øystein Hauge. Han gir utstillingen 5 av 6 hjerter.
Se faksimile fra Bergens Tidende

«En veldig god og helstøpt utstilling, preget av faglig tyngde», mener Kulturnytts Mona Pahle Bjerke.
Hør hele omtalen hos NRK Kulturnytt

«Kunst i kamp er uansett enestående i museumssammenheng.»
skriver kunstkritiker Kjetil Røed, som også trekker frem Kunst i kamp som en av årets viktigste utstillinger i sin 2015 oppsummering. Link til anmeldelsen og årsoppsummeringen, begge i Aftenposten

«Utstillingen viser oss hvor vanskelig det faktisk er å tolke og definere bilder»
skriver kunstkritiker Sigrun Hodne, les hele anmeldelsen i Morgenbladet

 

Utstillingen vises i KODE 4, 2. etasje. For åpne omvisninger i utstillingen, se oversikt her

Katalog til utstillingen til salgs i museumsbutikkene: Ti artikler om nazistenes utstillinger og kunstpolitikk i Norge og Tyskland, fra noen av de fremste ekspertene på området. Kr. 349,-

Prosjektet Kunst i kamp er et samarbeid mellom KODE og forskningsprosjektet «Modernism and Christianity» (finansiert av Bergens forskningsstiftelse) ved Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.
 
 
  • 4 sep 2015 til 7 feb 2016
  • Kode 4
  • 100,- / 50,- / 0,-