Drømmen om felleskapet. Norske grafikere 100 år

Foreningen Trykkeriet og KODE samarbeider om å markere Norske grafikeres hundreårsjubileum med en utstilling som åpner fredag 22. november kl. 19.

Utstillingen Drømmen om fellesskapet presenterer verk fra både KODEs og Trykkeriets samlinger. I tillegg viser vi helt nye produksjoner av tre kunstnerne med tilknytning til Bergen og verden som virkefelt: Heli Rekula, Thomas Kilpper og Azar Alsharif.

Med denne utstillingen ønsker vi å holde frem grafikkfeltets kollektive produksjonsformer og viktige sosiale og politiske strømninger som har preget kunstuttrykket.

Azar Alsharif

Billedkunstner, bosatt i Bergen (f. 1984)

I sine collager, grafiske trykk og objektsammenstillinger, legger Alsharif frem alternativer til bildestrømmen som omslutter oss, og gir oss nye mulige lesninger – et sted mellom drømmelandskap og hyperrealisme.

Manipulasjonene hennes kan bestå i å fjerne teksten fra et reklamebilde, slik at kun det visuelle gjenstår; tvetydig og underlig. En dypere symbolikk enn den umiddelbare trer frem. Parallelt med dette bryter hun opp struktutrer som leder til spørsmål om autentisert, verdi og underbevissthet.

Heli Rekula

Kunstner og tidligere professor ved KHIB (nå KMD), bosatt i Helsinki (f. 1963)

De siste årene har Rekula vendt seg mot fotografiets materialitet, distribusjon og ulike reproduksjonsformer. I 2014 fikk hennes bok In Hemingway’s Garden Finska Konstföreningens Litteraturpris, og beskrevet som ’bildkonstlitteraturens kammarmusik’.  

Til KODE vil hun fortsette sine poetiske undersøkelser av forholdet mellom fotografi som matrise og materialisering i grafikk.

Thomas Kilpper

kunstner og professor ved KMD, UiB, bosatt i Bergen og Berlin (f. 1956)

Gjennom en rekke prosjekt har Kilpper gjort store gulvflater i offentlige bygg om til trykkmatriser. Motivene er ofte knyttet til stedets politiske historie og avtrykkene, gjerne i form av bannere har blitt vist både på bygningenes innside og utside.  Et eksempel er The Ring fra London i 2000.   

Til KODE presenterer Kilpper vegginstallasjonen What We Can Learn From You, What You Can Learn From Us, et verk som peker på dynamikken mellom det politiske og det pedagogiske. 

  • 22 nov 2019 til 15 mar 2020
  • Kode 4
  • 130 / 60 / 0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 130,- / Studenter 60,- / Barn under 16 år 0,- / KODE medlem 0,-

Azar Alsharif, uten tittel, 2016.