Bevegelser i det 20. århundre

Følg strømningene i det 20. århundres kunst, fra et internasjonalt og lokalt perspektiv.

Hvilke var de viktigste strømningene i europeisk modernisme? Og hvordan artet avantgardens oppgjør seg i Bergen? Opplev internasjonale – og lokale – høydepunkter fra museets samling av moderne kunst.

Utstillingen i vestfløyen viser et utvalg av internasjonal moderne kunst, med blant annet verk av Georges Braque, Diego Rivera, Paul Klee, Anna-Eva Bergman og Joan Miró. Utstillingen inkluderer flere verk av Picasso, blant annet portrettet Sylvette fra 1954. Flere av de utstilte verkene er fra Stenersens samling.

I østfløyen viser utstillingen Bergensavantgarden 1966– 1985 hvordan et lokalt oppgjør med modernismen artet seg, med utgangspunkt i utstillingen til Gruppe 66 i Bergens kunstforening i 1966. Her ble blant annet nye kunstuttrykk som kunsthappenings og eksperimentell film introdusert for byens kunstscene.

  • 19 Mai 2012 til 31 des 2020
  • Kode 4
  • 120,- / 60,- / 0,- / 80,- *

* Adgang alle Kode-museer i 2 dager. Voksne 120,- / Studenter 60,- / Barn under 16 år 0,- / BT-fordel 80,-