Videregående skole

Formidlingstilbud til videregående skoler:

SØLVSKATTEN 1816 – Nasjonsbygging gjennom dugnad og tvang
Siste visningsdag 26. februar 2017
KODE 2

Sølvskatten 1816 er historien om hvordan den unge norske nasjonen klarte å etablere sin egen nasjonalbank for 200 år siden. Det er også en fortelling om ulike former for verdier og tillit.
Et svært viktig ledd i nasjonsbyggingen tidlig på 1800-tallet, var etableringen av en egen nasjonal bank. Det krevdes store private bidrag for å klare å reise sølvfondet, som skulle utgjøre grunnkapitalen for Norges Bank. Landets innbyggere bidro, gjennom dugnad og tvang, med både mynt og sølvgjenstander. Sølvet var et materiale med stabil verdi, og ble historisk sett brukt til sparing, sikkerhet og handel. Her i Bergen har vi en spesielt rik tradisjon for produksjon av gullsmedkunst, og KODEs rikholdige samling av bergenssølv gir oss anledning til å fokusere både på sølvets metallverdi, men også på andre sider av sølvet: praktgjenstander med flere lag av symbolsk verdi. Ett eget rom i utstillingen er viet ni av de 876 bergenserne som måtte bidra økonomisk til etableringen av nasjonalbanken. Utstillingens to siste saler omhandler temaene Tillit og Virtuell verdi, og gir anledning til å snakke om ulike sider ved både historiske og nåtidige økonomiske systemer.

Kombiner gjerne  «Sølvskatten 1816» med en egen omvisning i «For Norge, Kjempers Fødeland…» (omhandler romantikken og nasjonalromantikken i Norge). Disse to formidlingstilbudene utfyller hverandre, og gir et godt innblikk i den politiske, økonomiske og kulturelle situasjonen i Norge i første halvdel av 1800-tallet.

Sølvskatten 1816 er en del av Norges Banks 200-årsjubileum og er et utvidet samarbeid mellom Universitetsmuseet i Bergen, Bymuseet i Bergen og KODE. Samarbeidet omfatter en jubileumskatalog, en gratis byvandrings-app og en jubileumsutstilling.
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 11.  VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: VISUELLE KUNSTFAG, MATEMATIKK, BEDRIFTSØKONOMI, SOSIAL ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.

 

Nikolai Astrup – Ut av skyggen
Åpner 3. mars
KODE 4

Bli med på omvisning i en helt ny Astrup-utstilling!
Vi ser på flere av Astrups mest kjente motiver og undersøker blant annet hva som kjennetegner den nyromantiske perioden. Hvordan fikk denne retningen utløp i  Astrups kunst? Vi ser blant annet nærmere på Astrups sterke tilknytning til naturen, noe som medførte at naturmystikk, fantasirikdom, fargeglede og innlevelse ble sentrale tema i hans kunst.

I 2016 ble Nikolai Astrups kunst lansert internasjonalt i London, Oslo og Emden. Denne nye presentasjonen av Astrups kunst i KODE baserer seg til dels på disse utstillingene, men viser også et bredt utvalg av skisser, brev og annen dokumentasjon.
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9.  VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: VISUELLE KUNSTFAG, SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.

KODE Samtid
KODE 2

Siste visningsdag 26. februar 2017
Hva er samtidskunst? Sammen med museets formidler får elevene utforske museets faste samling av samtidskunst. Elevene får en introduksjon til ulike tendenser i samtidskunsten, og vi ser nærmere på noe av det som definerer postmodernismen.
Samtidskunst er et bredt begrep som favner mange uttrykksformer, materialer og medier. Gjennom nettopp å ta avstand fra det mediespesifikke åpner samtidskunsten ofte for nye tolkningsrom som ligger på siden av det tradisjonelle formspråket. Samtidskunst inneholder ofte elementer av samfunnskritikk, og noen av verkene vi ser nærmere på tar for seg maktstrukturer og maktforhold i dagens samfunn. 
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 11.  VARIGHET: 45 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: VISUELLE KUNSTFAG, SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.

Edvard Munch
KODE 3

Omvisning med vekt på Munchs ekspresjonistiske og symbolistiske verk.
Munch banet veien for en ny måte å oppfatte maleriet på. I stedet for å male naturtro motiver, brukte Munch maleriet til å uttrykke følelser gjennom en særegen bruk av farger, penselstrøk og egenartede motiver. I den dialogbaserte omvisningen vil vi gå inn i Munchs kunst og i de tema han var opptatt av, tema som også i dag er sentrale i alle menneskers liv. Blant skattene vi skal se er nøkkelverk som Inger på stranden, Melankoli, Aften på Karl Johan, Sjalusi og Selvportrett.
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 11.  VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: VISUELLE KUNSTFAG, SAMFUNNSFAG, HISTORIE OG NORSK.

«For Norge, Kjempers Fødeland...»
KODE 3 og 4 (oppgi ønsket bygg ved bestilling)

Verk fra romantikken, nasjonalromantikken og opp til realismen danner utgangspunkt for en dialogbasert omvisning, der elevene tas med på en vandring gjennom deler av den norske kunst- og kulturhistorien på 1800-tallet
Verk fra romantikken og nasjonalromantikken danner utgangspunkt for en dialogbasert omvisning, der elevene tas med på vandring gjennom deler av den norske kunst- og kulturhistorien på 1800-tallet. Elevene får innblikk i de ulike strømningene som rådet i Norge på 1800-tallet, en periode preget av et gryende håp om unionsoppløsning og selvstendighet, der identitets- og nasjonsbygging sto sentralt. Verk og motiv settes inn i kulturhistoriske sammenhenger, og omvisningen kan derfor brukes både som en repetisjon av, eller en introduksjon til, flere av norgeshistoriens viktigste kulturbegivenheter på 1800-tallet.

Kombiner gjerne dette temaet med en egen omvisning i «Sølvskatten 1816». Disse to formidlingstilbudene utfyller hverandre, og gir et godt innblikk i den politiske, økonomiske og kulturelle situasjonen i Norge i første halvdel av 1800-tallet. «Sølvskatten 1816» har siste utstillingsdag 26. februar 2017.
KODE 3: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9 (KODE 4) OG KL. 11 (KODE 3).  KODE 4: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9.  VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: NORSK, VISUELLE KUNSTFAG SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.

Realisme og naturalisme
KODE 4

En introduksjon til realismen og naturalismen i norsk bildekunst, med referanser til norsk litteratur fra samme perioder.
Med realismen og naturalismen ble en ny og moderne virkelighetsoppfatning introdusert i bildekunsten. Nå ville man ikke lenger fremstille verden idealisert og forskjønnet, men «male virkeligheten slik virkeligheten faktisk er». Dette førte til at både motivkrets og malemåte endret seg drastisk. Realismen og naturalismen arter seg litt forskjellig i bildekunsten kontra litteraturen. I dette formidlingstilbudet vil vi derfor se på hva de to –ismene innebar for bildekunsten, og i tillegg trekke noen linjer til norsk litteraturhistorie. Vi ser på verk av mellom andre Christian Krohg og Frits Thaulow.
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9.  VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: NORSK, VISUELLE KUNSTFAG, SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.

BESTILLING
Send e-post til formidling@kodebergen.no

Gjelder også om dere vil gå på egenhånd

Oppgi ved bestilling:

• navn på prosjekt

• kontaktinformasjon (navn og telefonnummer)

• skole, klassetrinn, antall (maks 30 elever per gruppe)

• minst to alternativer til tidspunkt

• om dere ønsker omvisning eller gå på egenhånd

Bestillinger bør gjøres senest én uke i forveien.