Videregående skole

Formidlingstilbud til videregående skoler.

Museet ønsker å gi elevene gode kunstopplevelser, rom for undring, nytenkning og egen kreativ utfoldelse.

Bestilling

Alle grupper som skal besøke oss må bestille på forhånd, også de som vil gå på egenhånd. Dette for å sikre tilgjengelighet.

Viktig informasjon: Vi er i gang med å lansere vårt nye bookingsystem, og om du ønsker det kan du få være med å teste systemet ved å legge inn din bestilling. Vi ønsker din tilbakemelding om det er noe som er uklart eller fremstår som lite brukervennlig.

Følg denne linken for å bestille omvisning

Tilbud for videregående

Nikolai Astrup – Ut av skyggen
KODE 4

Bli med på omvisning i en helt ny Astrup-utstilling!
Vi ser på flere av Astrups mest kjente motiver og undersøker blant annet hva som kjennetegner den nyromantiske perioden. Hvordan fikk denne retningen utløp i  Astrups kunst? Vi ser blant annet nærmere på Astrups sterke tilknytning til naturen, noe som medførte at naturmystikk, fantasirikdom, fargeglede og innlevelse ble sentrale tema i hans kunst.

I 2016 ble Nikolai Astrups kunst lansert internasjonalt i London, Oslo og Emden. Denne nye presentasjonen av Astrups kunst i KODE baserer seg til dels på disse utstillingene, men viser også et bredt utvalg av skisser, brev og annen dokumentasjon.

VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: VISUELLE KUNSTFAG, SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.

--

Edvard Munch
KODE 3

Omvisning med vekt på Munchs ekspresjonistiske og symbolistiske verk.
Munch banet veien for en ny måte å oppfatte maleriet på. I stedet for å male naturtro motiver, brukte Munch maleriet til å uttrykke følelser gjennom en særegen bruk av farger, penselstrøk og egenartede motiver. I den dialogbaserte omvisningen vil vi gå inn i Munchs kunst og i de tema han var opptatt av, tema som også i dag er sentrale i alle menneskers liv. Blant skattene vi skal se er nøkkelverk som Inger på stranden, Melankoli, Aften på Karl Johan, Sjalusi og Selvportrett.

VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: VISUELLE KUNSTFAG, SAMFUNNSFAG, HISTORIE OG NORSK.

--

«For Norge, Kjempers Fødeland...»
KODE 3 og 4 (oppgi ønsket bygg ved bestilling)

Verk fra romantikken, nasjonalromantikken og opp til realismen danner utgangspunkt for en dialogbasert omvisning, der elevene tas med på en vandring gjennom deler av den norske kunst- og kulturhistorien på 1800-tallet
Verk fra romantikken og nasjonalromantikken danner utgangspunkt for en dialogbasert omvisning, der elevene tas med på vandring gjennom deler av den norske kunst- og kulturhistorien på 1800-tallet. Elevene får innblikk i de ulike strømningene som rådet i Norge på 1800-tallet, en periode preget av et gryende håp om unionsoppløsning og selvstendighet, der identitets- og nasjonsbygging sto sentralt. Verk og motiv settes inn i kulturhistoriske sammenhenger, og omvisningen kan derfor brukes både som en repetisjon av, eller en introduksjon til, flere av norgeshistoriens viktigste kulturbegivenheter på 1800-tallet.

VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: NORSK, VISUELLE KUNSTFAG SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.

--

Realisme og naturalisme
KODE 4

En introduksjon til realismen og naturalismen i norsk bildekunst, med referanser til norsk litteratur fra samme perioder.
Med realismen og naturalismen ble en ny og moderne virkelighetsoppfatning introdusert i bildekunsten. Nå ville man ikke lenger fremstille verden idealisert og forskjønnet, men «male virkeligheten slik virkeligheten faktisk er». Dette førte til at både motivkrets og malemåte endret seg drastisk. Realismen og naturalismen arter seg litt forskjellig i bildekunsten kontra litteraturen. I dette formidlingstilbudet vil vi derfor se på hva de to –ismene innebar for bildekunsten, og i tillegg trekke noen linjer til norsk litteraturhistorie. Vi ser på verk av mellom andre Christian Krohg og Frits Thaulow.

VARIGHET: 45-60 MINUTTER.  FAGTILKNYTNING: NORSK, VISUELLE KUNSTFAG, SAMFUNNSFAG OG HISTORIE.