Småtrinnet

Et besøk på KODE knytter opplevelse og læring sammen. Vi ønsker at elevene som kommer til oss skal få se noe nytt og samtidig erfare at det de kan fra før er verdifulle byggeklosser i prosessen. Omvisningene vektlegger den dialogbaserte utforskningen og mange av tilbudene har i tillegg gruppearbeid eller verksted.

Kunst er en unik måte å uttrykke tanker og ideer på, og opplevelse av kunst er viktig i seg selv, men det kan også brukes direkte i skoleundervisningen i flere fagområder. I tillegg til kunst og håndverk knytter vi ofte omvisningstilbudet vårt til fagområdene norsk, samfunnsfag, naturfag, RLE og matematikk. Forsking på effekten av kunst og kultur i skolen har vist at de som satser på estetiske fag generelt skårer bedre i alle fag.

Dersom dere ikke skulle finne et passende opplegg blant våre tilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi til å besøke museet på egenhånd.

For eksempel kan landskapsmalerier brukes til dialog om natur og klimaendringer mens portretter og sjangermaleri kan hjelpe oss til å forstå mer om identitet, utvikling og familieforhold. Man kan også ta for seg matematiske former og prinsipper ved å se på ulike komposisjonsmåter i kunstverkene.

Vennligst merk! Alle må bestille plass senest én uke før ønsket besøk, også dersom man ønsker å gå på egenhånd.

Høsten 2017:

 

Bestilling
Alle grupper som ønsker å besøke museet må bestille plass – også dere som skal gå på egenhånd.  Vi har stor pågang av besøkende grupper, og de som har bestilt plass vil derfor ha førsteprioritet i utstillingene.

Bestill her

Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

 

 

Formidling for småtrinnet. Foto: Dag Fosse