Småtrinnet

Et besøk på KODE knytter opplevelse og læring sammen. Vi ønsker at elevene som kommer til oss skal få se noe nytt og samtidig erfare at det de kan fra før er verdifulle byggeklosser i prosessen. Omvisningene vektlegger den dialogbaserte utforskningen og mange av tilbudene har i tillegg gruppearbeid eller verksted.

Kunst er en unik måte å uttrykke tanker og ideer på, og opplevelse av kunst er viktig i seg selv, men det kan også brukes direkte i skoleundervisningen i flere fagområder. I tillegg til kunst og håndverk knytter vi ofte omvisningstilbudet vårt til fagområdene norsk, samfunnsfag, naturfag, RLE og matematikk. Forsking på effekten av kunst og kultur i skolen har vist at de som satser på estetiske fag generelt skårer bedre i alle fag.

Museet ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med skolene ved å tilby omvisninger og verksteder som er relevante for undervisningen

Dersom dere ikke skulle finne et passende opplegg blant våre tilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi til å ta kontakt for spesialtilpassing av tilbudene. Mulighetene for hvilke temaer vi kan snakke om er mange. For eksempel kan landskapsmaleri­er brukes til dialog om natur og klimaendringer, portretter og sjangermaleri kan hjelpe oss til å forstå mer om identitet, utvikling og familieforhold, og kanskje finner vi flere matematiske former og prinsipper i kunstverkene enn man skulle tro?

Skoleåret 2016-2017:

 

Bestilling: send e-post til formidling@kodebergen.no

Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

 

 

Formidling for småtrinnet. Foto: Dag Fosse