Mellomtrinnet

Et besøk på museet knytter opplevelse og læring sammen. Vi ønsker at elevene som kommer til oss skal få se noe nytt og samtidig erfare at det de kan fra før er verdifulle verktøy i prosessen.

Omvisningene for mellomtrinnet vektlegger den dialogbaserte utforskningen og mange av tilbudene har i tillegg gruppearbeid eller verksted.

Kunst er en unik måte å uttrykke tanker og ideer på, en viktighet i seg selv, men kunst kan også brukes direkte i undervisningen i skolen i flere fagområder. I tillegg til kunst og håndverk knytter museet ofte sitt undervisningstilbud til fagområdene norsk, samfunnsfag, naturfag, RLE og matematikk. Forsking på effekten av kunst og kultur i skolen viser også at de som satser på estetiske fag generelt skårer bedre i alle fag.

Museet ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med skolene ved å tilby omvisninger og verksteder som er relevante for undervisningen.

Dersom dere ikke skulle finne et passende opplegg blant våre tilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi derfor til å ta kontakt for spesialtilpassing av omvisninger. Mulighetene for hvilke temaer vi kan snakke om er mange. For eksempel kan landskapsmaleri­er brukes til dialog om natur og klimaendringer, portretter og sjangermaleri kan hjelpe oss til å forstå mer om identitet, utvikling og familieforhold, og kanskje finner vi flere matematiske former og prinsipper i kunstverkene enn man skulle tro?

Skoleåret 2016-2017

 

Bestilling: send e-post til formidling@kodebergen.no
Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

 

 

Foto: Dag Fosse