DKS: PUSLE MED PICASSO

Bli kjent med den verdenskjente kunstneren gjennom møte med originale Picasso-malerier.

I Picassos bilder presenteres vi blant annet for kantete mennesker sett fra flere vinkler samtidig, og rare oppstillinger av kråkeboller og hodeskaller. I omvisningen utforskes Picassos spesielle måte å fremstille verden på, og vi undersøker på hva som kjennetegner hans stil. Sammen med barna samtaler vi omkring bildemotivene, og vi sorterer og setter ord på de ulike geometriske figurene vi ser i bildene. I utstillingen får barna samarbeide om å legge et stort Picasso-puslespill.

VERKSTED: Vi tegner stilleben
I verkstedet blir elevene delt inn i 3 grupper der de får jobbe med en tegneoppgave. De får utdelt hvite fargeblyanter og svarte ark og skal tegne stilleben, gjerne med fokus på de geometriske formene.

Aktuelle kompetansemål:
Kunst og håndverk: Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. Matematikk: Geometri: Kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forhold til hjørne, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene.

PASSER FOR: 1. – 3.  TRINN
STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÉ 9
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 10
VARIGHET: 1 TIME
PERIODE: 24. AUGUST 2016 – 20. JUNI 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PR. GRUPPE
FAGTILKNYTNING: KUNST OG HÅNDVERK, MATEMATIKK, NORSK

Bestilling sendes på e-post til: formidling@kodebergen.no

Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

Les mer om våre tilbud samt finn kompetansemål til hvert trinn i vår DKS-brosjyre, som du finner her - Ny DKS-brosjyre for skoleåret 2016/2017 kommer snart. 

 

Picasso