DKS: FRA PORTRETT TIL SELFIE

Vi ser på museets samling av 1800-tallsportretter i lys av dagens selfie-tradisjon. Sentrale tema for den dialogbaserte omvisningen vil være identitet og selvbilde.

Er vi i dag i stand til å forstå noen av de personlighetene som er avbildet i museets 1800-talls portretter? Sammen undersøker vi hvordan mennesker ønsket å fremstå for 200 år siden – og sammenligner med hvordan vi ønsker å fremstå i dag. Er det egentlig så store forskjeller? Metodene og teknologien vi bruker har forandret seg radikalt, men ønsket om å fremstå vakker, mektig, tøff eller smart er like mye til stede i 1800-tallets portretter som i dagens selfies.

COLLAGEVERKSTED
I de kreative oppgavene bruker vi collage-teknikker, og jobber med selvportrett på en litt annerledes og ny måte.


STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÉ 9
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9
VARIGHET: 1,5 TIME
PERIODE: 05. SEPTEMBER 2016 – 20. JUNI 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PR. GRUPPE
FAGTILKNYTNING: KUNST OG HÅNDVERK OG SAMFUNNFAG

Aktuelle kompetansemål:

Kunst og håndverk:
Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur.

Samfunnsfag:
Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger.

Bestilling: send e-post til formidling@kodebergen.no

Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

Les mer om våre tilbud samt finn kompetansemål til hvert trinn i vår DKS-brosjyre, som du finner her - Ny DKS-brosjyre for skoleåret 2016/2017 kommer snart.