DKS: EDVARD MUNCH

Edvard Munch hadde et langt og omfattende kunstnerskap. I følgende formidlingstilbud er det Munchs ekspresjonistiske periode vi fokuserer på, det vil si hans følelsesbaserte og uttrykksmettede malerier.

Edvard Munch-utstillingen som vises i KODE 3, er verdens tredje største museumssamling av Munch-verk. Blant skattene er flere av hans nøkkelverk som Inger på stranden, Melankoli, Aften på Karl Johan, Sjalusi og Selvportrett.

SMÅTRINNET:  1. OG 2. TRINN:

PÅ HATTEJAKT I KUNSTSKATTENE
Hvem er Inger med den gule stråhatten på Åsgårdstrand? Hva tenker hun på? Hvem bærer flosshatter i den mørke byen som er avbildet i Aften på Karl Johan?
Omvisningen tar utgangspunkt i jakten på den gule stråhatten som blant annet finnes i maleriet Inger på stranden. Vandringen fortsetter videre, på jakt etter flosshattene i Aften på Karl Johan. I omvisningen ser vi på flere av Munchs mest kjente verk. Underveis tar vi også i bruk rekvisitter for å aktivisere elevene i en dialogbasert formidling.

Aktuelle kompetansemål:
Norsk: Uttrykke egne følelser og meninger. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Kunst og håndverk: Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.

PASSER FOR: 1. – 2. TRINN
STED: KODE 3, RASMUS MEYERS ALLÉ 7
TID: TIRSDAG-FREDAG FRA KL. 11
VARIGHET: 1 TIME
PERIODE: HØSTSEMESTER 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PR. GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK

 

SMÅTRINNET:  3. OG 4. TRINN:

FARGER OG FØLELSER
Har følelser farger? Kan vi bli grønne av sjalusi?

Edvard Munch brukte farger som symbol for følelser. Hvilke farger tenker du glad, sint, redd eller forelsket kan ha? Vi ser på hvordan Munch bruker farger for å uttrykke følelser i sine bilder.

Elevene og formidler samtaler om Munch sin evne til å gi bildene stemning, og om hvordan han uttrykte følelser gjennom farger, former, motiv og penselstrøk.

Aktuelle kompetansemål:
Norsk: Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon.

PASSER FOR: 3. – 4. TRINN
STED: KODE 3, RASMUS MEYERS ALLÉ 7
TID: TIRSDAG-FREDAG FRA KL. 11
VARIGHET: 1 TIME
PERIODE: HØSTSEMESTER 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PR. GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK

 

Bestill her

 

Edvard Munch