DKS: DRØMMETUR I SKOGEN

I dette tilbudet får elevene får være med på en vandring i Drømmeskogen. 

Her møter vi mange fantasidyr, både i illustrasjonene og i kunstobjektene. Elevene får fabulere, filosofere og fantasere.

Videre på vandringen møter vi blant annet gutten Lars som treffer på merkelige skapninger, en underlig seng og et hav som en må klatre opp i!  Drømmeskogen byr på mange overraskelser underveis.   


Illustrasjonsverksted
I verkstedet får elevene lage egne illustrasjoner i ulike tegneteknikker med utgangspunkt i drømmer.

Aktuelle kompetansemål:
Norsk:
Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Kunst og håndverk: Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. Blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid.

 

PASSER FOR: 1. – 2. TRINN
STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÈ 9
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9
VARIGHET: 2 TIMER
PERIODE: 24. AUGUST 2016 – 20. JUNI 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK   

 

Bestilling sendes på e-post til: formidling@kodebergen.no

Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

Les mer om våre tilbud samt finn kompetansemål til hvert trinn i vår DKS-brosjyre, som du finner her - Ny DKS-brosjyre for skoleåret 2016/2017 kommer snart. 

 

Akin Düzakin