DKS: DRØMMEFORTELLINGER

I dette tilbudet får elevene være med på en fantasifull vandring i utstillingen «Drømmedryss».

Med dramaformidling, dialog og ulike aktiviteter lager vi i felleskap en historie med utgangspunkt i bilder og gjenstander i utstillingen. Underveis introduseres også begreper knyttet opp mot klassisk historiefortelling slik som miljø, karakterer, handling, høydepunkt, vendepunkt og så videre.

Verksted
I verkstedet lager elevene sine egne figurer. Disse brukes til å iscenesette fortellinger i et spesiallaget miniatyrteater.

Aktuelle kompetansemål:
Norsk:
Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy.
Kunst og håndverk: Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer. Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette.

PASSER FOR: 1. – 5. TRINN
STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÈ 9
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9
VARIGHET: 2 TIMER
PERIODE: HØSTSEMESTER 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK

Bestill her

 

Akin Düzakin