DKS DRØMMEDRYSS: TEKST OG BILDER

Hva er en drøm? Hvordan formidles drømmer i bildebøker? Hvordan virker tekst og bilder sammen?

Gjennom dialog og ulike aktiviteter samtaler vi om forholdet mellom tekst og bilde.

Hva forteller bilder? Hva forteller tekster? Vi ser på hvordan illustratørene jobber med form, stil og teknikk. Elevene får jobbe med egne tolkninger av handlinger og temaer i utstillingen. Med «drømmer» som utgangspunkt får elevene anledning til å filosofere over tema som fantasi og virkelighet, dagdrømmer og håp for fremtiden.

Verksted:
I verksted får elevene lage egne illustrasjoner i ulike tegneteknikker. Oppgavene tilpasses de ulike alderstrinnene og tar utgangspunkt i tema fra utstillingen.

Aktuelle kompetansemål:
Småtrinnet:  Norsk: Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster. Kunst og håndverk: Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer. Samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. Samfunnsfag: Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. RLE: Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker.

Mellomtrinnet:  Norsk: Presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk. Kunst og håndverk: Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger. Samfunnsfag: Beskrive roller i egen hverdag og undersøke og samtale om forventninger som knytter seg til disse rollene

 

PASSER FOR: 3. – 7. TRINN
STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÈ 9
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9
VARIGHET: 2 TIMER
PERIODE: 24. AUGUST 2016 – 20. JUNI 2017. 
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK, SAMFUNNSFAG, RLE   

Bestilling: send e-post til formidling@kodebergen.no

Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

Les mer om våre tilbud samt finn kompetansemål til hvert trinn i vår DKS-brosjyre, som du finner her - Ny DKS-brosjyre for skoleåret 2016/2017 kommer snart. 

 

Katrin Berge: Albatross